"identification" traduzione danese

EN

"identification" in danese

EN

identification {sostantivo}

volume_up
identification
Copyright is a personality right, a right to recognition and identification.
Ophavsret, det er en personlighedsret, en ret til anerkendelse og identificering.
The mere identification of the third parties is often lengthy and time-consuming.
Den blotte identificering af tredjeparter er ofte en langtrukken og tidskrævende proces.
I urge sensible handling of transport and the individual identification of animals.
Jeg opfordrer indtrængende til en forsvarlig håndtering af transportspørgsmålet og individuel identificering af dyr.
identification
Bovine animals and beef: identification, registration and labelling
Oksekød og oksekødsprodukter: identifikation, registrering og mærkning
It is absolutely essential that we insist on this compulsory identification.
Vi skal ubetinget gå ind for denne obligatoriske identifikation.
We cannot ensure individual identification of sheep and pigs in all instances.
Vi kan ikke garantere individuel identifikation af får og svin i alle tilfælde.
identification

Sinonimi (inglese) per "identification":

identification

Esempi di utilizzo "identification" in Danese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishThe Commission should therefore introduce a new identification system as soon as possible.
Derfor skal Kommissionen hurtigst muligt gennemføre et nyt identifikationssystem.
EnglishAmendments Nos 19 and 20 deal with identification requirements for casino customers.
Ændringsforslag 19 og 20 omhandler identifikationskrav for kasinokunder.
EnglishMy group has submitted new amendments which relate to the identification of the animals.
Min gruppe har stillet nye ændringsforslag, som vedrører identificeringen af dyrene.
EnglishCurrent Swedish ID cards do not meet identification requirements under the Schengen provisions.
Et nyt nationalt identitetskort i Sverige kan erstatte det svenske pas næste år.
EnglishFirstly, exactly what is wrong with the identification system in Britain?
For det første, hvad er det så præcis, der er galt med mærkningssystemet i Storbritannien?
EnglishIn my home region, a dialogue was begun prior to identification of the FFH sites.
I min hjemstavnsregion er der indledt en dialogprocedure forud for indberetningen af FFH-områder.
EnglishThe owner must be given the choice of which method of identification he or she prefers.
Ejere bør fortsat kunne vælge, hvilken af de to identifikationsanordninger der ønskes anvendt.
EnglishYou have referred to the identification of meat, in other words to the label of origin.
De nævnte mærkning af kød, dvs. et oprindelsescertifikat for kød.
EnglishThe Sikh and Hindu minorities will be required to wear a yellow identification sign on their clothes.
Sikh- og hindumindretallene forpligtes til at bære et gult mærke på deres tøj.
EnglishIn my country, for example, we have a very good identification system.
I mit land findes for eksempel en meget god identifikationsordning.
EnglishThey will in fact turn it into a proposal on material identification.
De vil nemlig ændre det til et forslag om materialeidentifikation.
EnglishThere is also a whole series of problems regarding the lack of identification.
Der er en hel række problemer, som ikke er identificeret.
EnglishWe would like there to be a reasonable degree of identification between Parliament and the Commission.
Vi ønsker en rimelig grad af forståelse mellem Parlamentet og Kommissionen.
EnglishPractices, as well as assessment of the usefulness of requiring identification, vary in Member States.
Det kan være et uvurderligt værktøj i forbindelse med undersøgelse af markedsmisbrug.
EnglishWe have already been through the pain barrier and currently have an individual identification system in place.
Kompromissystemet vil ikke gøre det muligt at spore det enkelte fårs bevægelser.
EnglishThis establishes identification systems for packaging materials.
Heri fastlægges identifikationssystemer for emballagematerialer.
EnglishSecondly, it is also true that Northern Ireland has a more up-to-date identification system for cattle.
Det er for det andet også rigtigt, at Nordirland har en moderne mærkningsordning for okser.
EnglishThe subject draws attention to identification documents in general.
Spørgsmålet vedrører identitetsdokumenter i almindelighed.
EnglishIt is clear that there is a shortage of legislation covering the identification of beef and veal.
Man kan ikke undgå at konstatere et lovgivningsmæssigt hul ved identifikationen af oksekødstyperne.
EnglishMoreover, identification is required of all customers concluding transactions of over ECU 15 000.
Derudover skal alle kunder, hvis transaktioner beløber sig til ECU 15.000 eller mere, legitimere sig.