"I have looked" traduzione danese

EN

"I have looked" in danese

Consulta le frasi di esempio per vedere il contesto in cui "I have looked" viene usato.

Traduzioni simili a "I have looked" in danese

I pronome
Danish
to have verbo
to look verbo
look sostantivo
Danish

Esempi di utilizzo "I have looked" in Danese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishThe documents I have looked at put their share as low as 0.2 % to 0.04 %.
Ifølge de dokumenter, som jeg har konsulteret, udgør de 0,2-0,04 %.
EnglishAt the same time, I have looked at what the options were at the last Council meeting.
Samtidig har jeg set på mulighederne under det sidste rådsmøde.
EnglishMr President, I have looked up the word ‘ informal ’ in my French dictionary.
Når jeg tænker på EU-borgerne, har jeg en fornemmelse af, at Lissabon ikke opfylder denne funktion.
EnglishI have looked at the exchange that took place in the Chamber last night.
Jeg har set på den udveksling, der fandt sted her i går aftes.
EnglishI have looked into many individual cases in working on this report.
Jeg har beskæftiget mig med mange detaljer i forbindelse med udarbejdelsen af denne betænkning.
EnglishMr Lannoye, I have looked up Rule 131 and you have the perfect right to make that request.
Hr. Lannoye, jeg har slået op på artikel 131, og De er i Deres gode ret til at fremsætte denne anmodning.
EnglishI have looked directly into their eyes and seen their suffering.
EnglishI have looked closely at the history of coca in Europe.
EnglishI have looked at ways in which we can reduce the administrative costs of implementing this recommendation.
Jeg har undersøgt, hvordan vi kan nedbringe de administrative omkostninger til gennemførelse af denne henstilling.
EnglishMadam President, I have looked at Futurum, a website for debate and dialogue which has recently opened, and it is good.
Fru formand, jeg har kigget på Futurum, en hjemmeside for debat og dialog, som netop er åbnet, og den er udmærket.
EnglishI have looked at all the details of Guantánamo Bay and I cannot see that it satisfies any Christian or democratic principles.
Jeg har set på alle detaljerne vedrørende Guantánamo Bay, og jeg kan ikke se, at lejren lever op til nogen kristelige eller demokratiske principper.
EnglishBut I have looked at it.
EnglishAnd since we do need to identify a few areas where we differ, I have looked very hard and will mention two before concluding.
Der må jo, når vi ser godt efter, kunne peges på enkelte forhold, hvor vi har divergerende holdninger, og jeg vil da også nævne to, inden jeg slutter mit indlæg.
EnglishI have looked in particular at this question of atypical work and the nature of atypical work because it is reflected in several of the amendments.
Jeg har i særdeleshed set på dette spørgsmål om atypiske arbejdsforhold, og hvad det er for noget, for det afspejles i adskillige ændringsforslag.
EnglishI have looked at it very closely, and we actually share the same opinion on the matter, but the effect of not adopting this amendment is not what either of us would want.
Jeg har set nøje på det, og vi har samme opfattelse, men følgen af ikke at overtage det er noget andet end det, De og jeg ønsker.
EnglishI must say that I have looked in vain for this sort of mechanism in the draft communication, which is why this draft is a great disappointment to players at the local level and to me.
Jeg må sige, at det efter min mening er en mangel i udkastet, og at dette udkast derfor er en stor skuffelse for de lokale aktører og for mig.
EnglishI have looked at all of these amendments in a rather positive way to take on board whatever I could, if I was permitted to do so under the terms of Article 119.
Jeg har set på alle disse ændringsforslag i en ganske positiv ånd for at medtage, hvad jeg kunne, hvis jeg havde lov til det i henhold til bestemmelserne i artikel 119.
EnglishAnd I said, I have looked, and behold a candlestick all of gold, with a bowl upon the top of it, and his seven lamps thereon, and seven pipes to the seven lamps, which are upon the top thereof:.
" Jeg svarede: "Jeg skuer og se der er en Lysestage helt og holdent af Guld og et Oliekar ovenpå og syv Lamper og syv Rør til Lamperne.
EnglishI have looked at the explanatory statement for the regulation, which was adopted without reference to the Parliament, as the joint Committee for Foodstuffs is responsible for it.
Jeg har kigget på forordningens begrundelse, som vil blive vedtaget uden om Parlamentet, fordi det Blandede Levnedsmiddeludvalg er kompetent i den forbindelse.
EnglishWell, I have looked at the European budget and tried to pick out the entries for initiatives that are specifically concerned with, and of interest to, the elderly and pensioners.
Og ser De, jeg har i EU ' s budget forsøgt at opspore de budgetposter, som vedrører initiativer til fordel for eller med interesse for netop de ældre og pensionisterne.

Impara nuove parole

English
  • I have looked

Inoltre per più traduzioni bab.la mette a tua disposizione il dizionario Italiano-Francese.