"I have felt" traduzione danese

EN

"I have felt" in danese

Consulta le frasi di esempio per vedere il contesto in cui "I have felt" viene usato.

Traduzioni simili a "I have felt" in danese

I pronome
Danish
to have verbo
felt sostantivo
Danish
felt aggettivo
Danish
to feel verbo

Esempi di utilizzo "I have felt" in Danese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishIn many cases in which I have tried to help since 1989, I have felt myself to be personally compromised.
I mange sager, hvor jeg siden 1989 har forsøgt at hjælpe, føler jeg mig personligt desavoueret.
EnglishLet me end by saying that I have felt during this debate as if I was arguing with the Council.
Jeg vil gerne sige det således: Jeg har i denne debat haft fornemmelsen af, at det er Rådet, jeg drøfter sagen med.
EnglishOn many occasions, I have felt that these rails were guiding me along the right track and making my work easier.
Jeg har mange gange følt, at disse spor var dem, der førte mig i den rigtige retning, og at de gjorde arbejdet lettere for mig.
EnglishI welcome them so warmly because I have felt very involved in their efforts and in their work for many years.
Jeg byder dem så varmt velkommen, fordi jeg gennem mange år har følt mig meget nært knyttet til deres bestræbelser, til deres arbejde.
EnglishIn certain contexts, I have felt ashamed at the fact that our rules have not been as advanced as the rules in other large markets.
I visse sammenhænge har jeg skammet mig over, at vores regler ikke har været lige så avancerede som reglerne på andre store markeder.
EnglishSo I am not as pessimistic as some Members of Parliament on this point, because I have seen, and I have felt, that the situation has been developing since the Lisbon Summit.
Så jeg er ikke så pessimistisk som mange af medlemmerne på dette område, fordi jeg har set og følt, at situationen har udviklet sig siden Lissabon.

Impara nuove parole

English
  • I have felt

Dai un’occhiata nel dizionario Italiano-Rumeno di bab.la.