"I have always had" traduzione danese

EN

"I have always had" in danese

Consulta le frasi di esempio per vedere il contesto in cui "I have always had" viene usato.

Traduzioni simili a "I have always had" in danese

I pronome
Danish
to have verbo
always avverbio
Danish
to have verbo

Esempi di utilizzo "I have always had" in Danese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishIn this battle, I have always had the confidence of Parliament, and it was vital.
Jeg har hele tiden haft Parlamentets tillid i denne kamp, og det har været afgørende.
EnglishI have always had great respect, both political and personal, for you.
Jeg har altid haft stor - både politisk og personlig - respekt for Dem.
EnglishI have always had the childish ambition to have us finish at midnight.
Jeg har altid en naiv ambition om, at vi bliver færdige til midnat.
EnglishI have always had the interests of the tax-payers foremost in mind.
Jeg har altid frem for alt tænkt på skatteydernes interesser.
EnglishCommissioner, I have always had a great deal of confidence in you, but I do not understand why you are being so reluctant to act.
Hr. kommissær, jeg har altid haft stor tillid til Dem, men jeg forstår ikke Deres tilbageholdenhed.
EnglishI have always had confidence in this.
EnglishTo be honest, I have always had the impression that this Article existed on paper only and is not implemented.
Jeg må helt ærligt tilstå, at jeg mere og mere har det indtryk, at denne artikel kun eksisterer på papiret og ikke bliver ført ud i livet.
EnglishI have always had reservations about imposing a single model of justice on countries where there are different legal systems evolving in different ways.
Jeg har altid haft forbehold over for at pålægge lande med forskellige retssystemer, der udvikler sig forskelligt, en fælles model for retfærdighed.

Impara nuove parole

English
  • I have always had

Cerca altri termini nel dizionario Tedesco-Italiano.