"under representation" traduzione ceco

EN

"under representation" in ceco

EN under representation
volume_up
{avverbio}

under representation

Traduzioni simili a "under representation" in ceco

under aggettivo
Czech
under avverbio
Czech
under preposizione
representation sostantivo
to represent verbo

Esempi di utilizzo "under representation" in Ceco

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishWe have Science Foundation Ireland, which has launched four programmes to address under-representation of women in Irish science and engineering.
Máme irskou vědeckou nadaci, která rozběhla čtyři programy na řešení nedostatečné účasti žen v irské vědě a technice.
EnglishHer report notes other factors that contribute to the under-representation of women in this field and regrettably in many other professional fields as well.
Zpráva upozorňuje na další faktory, které přispívají k nedostatečné účasti žen v této oblasti a bohužel i v mnoha dalších pracovních oblastech.
EnglishParticularly unacceptable is the continued under representation of citizens of the new Member States, including Poland, and not only in the European Union's civil service.
Obzvláště nepřijatelné je trvalé nedostatečné zastoupení občanů nových členských států včetně Polska, a to nejen ve veřejné službě Evropské unie.