"syringe" traduzione ceco

EN

"syringe" in ceco

volume_up
syringe {sostantivo}

EN syringe
volume_up
{sostantivo}

1. generale

syringe
And over the course of half an hour, not one syringe was filmed being unwrapped.
A za celou půl hodinu, ani jedna nová střikačka nebyla zachycena, že by byla vybalena.
This little syringe contains the moral molecule.
Tato malá stříkačka obsahuje molekulu morálky.
One of the Irish Members in this House, who has already spoken this morning, distributed leaflets during the campaign with a syringe on them.
Jedna z irských poslanců v tomto Parlamentu, která již dnes dopoledne hovořila, rozdávala během kampaně letáčky, na kterých byla injekční stříkačka.

2. Medicina

One of the Irish Members in this House, who has already spoken this morning, distributed leaflets during the campaign with a syringe on them.
Jedna z irských poslanců v tomto Parlamentu, která již dnes dopoledne hovořila, rozdávala během kampaně letáčky, na kterých byla injekční stříkačka.

Esempi di utilizzo "syringe" in Ceco

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishAnd that will stop reusing a syringe 20 or 30 times.
To zamezí, aby byly injekce 20, 30-krát používány.
English(Applause) And it costs the same as a normal syringe.
(Potlesk) Stojí úplně stejně jako běžná injekce.
EnglishSo, it's a normal-looking syringe.
EnglishAnd you'll see, just now, a nurse coming back to the tray, which is their sort of modular station, and dropping the syringe she's just used back in the tray for it to be picked up and used again.
A teď vidíte sestru vracející se k podnosu, která je jejich něco jako přenosná stanice, a pokládá injekci, kterou právě použila zpět na podnos, aby byla použita znova.