"syntax" traduzione ceco

EN

"syntax" in ceco

volume_up
syntax {sostantivo}
CS

"syntax" in inglese

EN
EN

syntax {sostantivo}

volume_up
1. generale
2. Linguistica
If you want to move multiple certificates in one file from one computer to another, use the Cryptographic Message Syntax Standard.
Chcete-li přesunout více certifikátů v jednom souboru z jednoho počítače do jiného, vyberte formát Cryptographic Message Syntax Standard.
CS

syntax {maschile}

volume_up
1. Linguistica
syntax (anche: skladba, větná skladba)
Chcete-li přesunout více certifikátů v jednom souboru z jednoho počítače do jiného, vyberte formát Cryptographic Message Syntax Standard.
If you want to move multiple certificates in one file from one computer to another, use the Cryptographic Message Syntax Standard.

Sinonimi (inglese) per "syntax":

syntax

Esempi di utilizzo "syntax" in Ceco

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishThe filename, directory name, or volume label syntax is incorrect.
Název souboru či adresáře nebo jmenovka svazku je nesprávná.
EnglishWebmaster Tools provides the meta tag in XHTML syntax, but you can change it to HTML; either way will work.
Nástroje pro webmastery poskytují značku metadat v syntaxi XHTML.
EnglishGroup Policy ADMX Syntax Reference Guide
Referenční průvodce syntaxí ADMX zásad skupiny
EnglishBut, you won't need to worry about link syntax if you fill out the URL Builder form and press the Generate URL button.
Pokud ovšem vyplníte formulář URL Builder a stisknete tlačítko Generovat adresu URL, nemusíte si se syntaxí odkazu dělat starosti.
EnglishIf you have only one Include filter assigned to your profile, and data is still not appearing in your reports, you may have a syntax error in your filter.
Pokud máte k profilu přiřazen pouze jeden filtr typu "zahrnout" a údaje se ve vašich přehledech stále nezobrazují, je možné, že máte ve vašem filtru syntaktickou chybu.