EN proxy
volume_up
{sostantivo}

2. Diritto

proxy
proxy
proxy
proxy

Sinonimi (inglese) per "proxy":

proxy

Esempi di utilizzo "proxy" in Ceco

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishTypically, people connecting to the Internet from home will not use a proxy server.
Lidé, kteří se k Internetu připojují z domova, zpravidla proxy server nepoužívají.
EnglishContact your network administrator to make sure the Winsock proxy client isn't enabled.
Požádejte správce sítě, aby zkontroloval, zda není povolen klient Winsock proxy.
EnglishContact your network administrator to make sure the Winsock proxy client is not enabled.
Požádejte správce sítě, aby zkontroloval, zda není povolen klient Winsock proxy.
EnglishProxy servers are used mostly by networks in organizations and companies.
Proxy servery jsou nejvíce používány sítěmi v organizacích a společnostech.
EnglishCheck the firewall or proxy settings for your default Internet connection.
Zkontrolujte nastavení brány firewall a proxy serveru u výchozího připojení k Internetu.
EnglishNow it wishes to foment a proxy regional conflict with Sunni-dominated Saudi Arabia.
Nyní chce rozdmýchat takový regionální konflikt se Saudskou Arábií, kde převažují sunnité.
EnglishYour router could be attempting to proxy DNS requests and failing.
Je možné, že se váš směrovač pokouší zprostředkovat žádosti DNS, ale neúspěšně.
EnglishYour browser could be attempting to connect through a proxy server.
Váš prohlížeč se mohl pokoušet o připojení prostřednictvím proxy serveru.
Englishreg delete "HKCUSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionInternet Settings" /v ProxyServer /f
reg delete "HKCUSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionInternet Settings" /v ProxyServer /f
EnglishFor more information, see Change proxy settings in Internet Explorer.
Další informace najdete v tématu Změna nastavení proxy serveru v aplikaci Internet Explorer .
EnglishYou can specify addresses for which you do not want to use a proxy server.
Můžete určit adresy, pro které server proxy nechcete používat.
EnglishA VPN connection won't work with an active Winsock proxy client.
Připojení k síti VPN nebude fungovat s aktivním klientem Winsock proxy.
EnglishBy default, Internet Explorer automatically detects proxy settings.
Ve výchozím nastavení aplikace Internet Explorer zjistí nastavení proxy serveru automaticky.
EnglishProxy servers help improve web performance by storing a copy of frequently used webpages.
Proxy servery pomáhají zlepšit výkon webu ukládáním kopií často navštěvovaných webových stránek.
EnglishYou can specify addresses for which you don't want to use a proxy server.
Můžete určit adresy, pro které proxy server nechcete používat.
EnglishIf so, try connecting with the proxy server turned off.
Pokud se jedná o tento případ, zkuste se připojit s vypnutým proxy serverem.
EnglishProxy is requiring an authentication scheme that is not supported.
Server proxy vyžaduje schéma overení, které není podporováno
EnglishProxy servers also help improve security by filtering out some web content and malicious software.
Proxy servery také pomáhají zlepšit zabezpečení filtrováním obsahu webu a nebezpečného softwaru.
EnglishHowever, you might need to manually set a proxy with information supplied by your network administrator.
Pravděpodobně však bude třeba nastavit proxy server ručně podle informací dodaných správcem sítě.
EnglishIf you're on a corporate network, general network and proxy server use can affect your Internet performance.
Jste-li v podnikové síti, může výkonnost internetu ovlivnit obecné využití sítě a proxy serveru.