"President Clinton" traduzione ceco

EN

"President Clinton" in ceco

Consulta le frasi di esempio per vedere il contesto in cui "President Clinton" viene usato.

Traduzioni simili a "President Clinton" in ceco

president sostantivo
Clinton sostantivo
Czech

Esempi di utilizzo "President Clinton" in Ceco

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishPresident Bill Clinton sent US troops to tame Somalia, but that was a disaster too.
Prezident Bill Clinton poslal do Somálska vojenské jednotky, ale rovněž s katastrofálními důsledky.
EnglishPresident Clinton had managed to stop them from signing it for 10 years.
Prezidentu Clintonovi se dařilo bránit jim v tom po dobu 10 let.
EnglishTo paraphrase former President Clinton: it's the sun, stupid!
Parafrázuji bývalého prezidenta Clintona: je to slunce, hlupáci!
EnglishAnd if they're on a smartphone on Google, they've got access to more knowledge and information than President Clinton did 15 years ago.
A pokud můžou mít na smartphonu Google, mají přístup k více vědomostem a informacím, než měl prezident Clinton před 15 lety.
EnglishThe letter sent by Secretary Clinton to President Buzek, raising concerns regarding SWIFT, was woefully late in the day.
Dopis adresovaný ministryní zahraničních věcí Clintonovou předsedovi Buzkovi, jenž vyjadřoval znepokojení ve věci SWIFT, přišel až pět minut po dvanácté.
EnglishYou know, I'm struck by how one of the implicit themes of TED is compassion, these very moving demonstrations we've just seen: HIV in Africa, President Clinton last night.
Toto jsou velmi dojímavé projevy, které jsme právě viděli: HIV v Africe, Prezident Clinton včera večer.
EnglishPresident Obama, Hillary Clinton and their team offer a consensus and dialogue-oriented model, something completely different from the previous administration which has now, thankfully, left office.
Prezident Obama, Hillary Clintonová a jejich týmy nabízí shodu a model zaměřeného dialogu, něco zcela odlišného od předchozí administrativy, která právě naštěstí opustila úřad.

Impara nuove parole

English
  • President Clinton

Puoi trovare più traduzioni nel dizionario Italiano-Tedesco di bab.la.