"precipitation" traduzione ceco

EN

"precipitation" in ceco

EN precipitation
volume_up
{sostantivo}

1. generale

precipitation
precipitation (anche: shower)
precipitation (anche: crashing, clotting)
In the context of global warming, cyanide has the role of changing the temperature and precipitations pattern, generating floods and landslides.
Mluvíme-li o globálním oteplování, má kyanid schopnost změnit teplotu a průběh srážení, přičemž způsobí záplavy a sesuvy půdy.
precipitation (anche: abatement, allowance, clash, collision)
precipitation (anche: collisions, crashes, jostles)
volume_up
srážky {f. pl.}
precipitation (anche: rashness, precipitancy)
precipitation (anche: impetuosity, impetuousness)

2. Chimica

precipitation

Sinonimi (inglese) per "precipitation":

precipitation

Esempi di utilizzo "precipitation" in Ceco

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

English(HU) Climate change in Central Europe would seem to be mainly expressed as a radical re-distribution of precipitation.
(HU) Zdá se, že ve střední Evropě se změna klimatu projevila hlavně výraznou změnou v rozložení srážek.
EnglishNational Acid Precipitation Assessment Program
Englishexploitation coeficient of precipitation
EnglishMelting glaciers, longer droughts and changes in precipitation patterns have a direct effect on geostrategic and security interests.
Tající ledovce, dlouhá období sucha a změny v množství srážek mají přímý dopad na geostrategické a bezpečnostní zájmy.
EnglishThere is no mention whatsoever of the principle of preserving and improving the ratio of exploitable water reserves to available water reserves and the precipitation rate.
Vůbec se v něm nezmiňuje zásada zachování a zlepšování poměru mezi využitelnými a dostupnými zásobami vody a úhrn srážek.
EnglishPopulation growth and the reduction in the amount of precipitation in this region, due to climate change, make drinking water one of the main elements at risk in this area.
Populační růst a snižování objemu srážek v tomto regionu v důsledku změny klimatu činí z pitné vody jeden z nejrizikovějších elementů v této oblasti.
EnglishIn recent years, we have seen devastating floods, hot days, violent storms, the desertification of regions in the Southern and Eastern part of the country, a decrease in precipitation.
V posledních letech jsme zažili ničivé záplavy, horké dny, prudké bouře, dezertifikaci oblastí v jižní a východní části země, pokles srážek.
EnglishWe have to develop water storage and irrigation systems, precipitation reserves have to be maintained in our cities and in the countryside so that we will have water in times of drought.
Musíme vytvářet systémy na zadržování vody a zavlažovací systémy, ve městech i na venkově je třeba vytvářet zásoby srážkové vody, abychom měli vodu v období sucha.