"Posselt" traduzione ceco

EN

"Posselt" in ceco

Consulta le frasi di esempio per vedere il contesto in cui "Posselt" viene usato.

Esempi di utilizzo "Posselt" in Ceco

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishUnfortunately, I have just learned that Mr Posselt actually asked the question.
Bohužel jsem se právě dozvěděl, že tuto otázku ve skutečnosti kladl pan Posselt.
English(FR) Madam President, I wish to say that Mr Posselt's question is pertinent.
(FR) Paní předsedající, rád bych podotknul, že otázka pana Posselta je trefná.
EnglishUnfortunately, an incident occurred for which Mr Posselt bore no responsibility.
Bohužel došlo k nečekané události, za niž pan Posselt nenese odpovědnost.
EnglishMr Posselt, that is a matter for the Conference of Presidents to decide.
Vážený pane Posselte, jde o záležitost, o níž musí rozhodnout Konference předsedů.
EnglishBernd Posselt was saying earlier that the countries in this region need to cooperate.
Bernd Posselt před chvílí řekl, že země v této oblasti musí spolupracovat.
English(BG) Mr President, Commissioner, Mr Posselt's statement has annoyed me.
(BG) Pane předsedající, paní komisařko, vyjádření pana Posselta mě rozladilo.
EnglishMr Posselt, we had already seen that you had arrived, although slightly late.
Pane Posselte, už jsem si všiml, že jste dorazil, i když poněkud pozdě.
English(PL) Mr President, as Mr Posselt has stated, large areas of the Congo are hell on earth.
(PL) Pane předsedající, jak řekl pan Posselt, velké oblasti Konga jsou peklem na zemi.
EnglishI would actually like to thank Mr Posselt for the initiative he came up with.
Rád bych panu Posseltovi za iniciativu, s kterou přišel, poděkoval.
English. - (HU) Thank you very much, Mr Posselt.
úřadující předsedkyně Rady. - (HU) Velmi vám děkuji, pane Posselte.
EnglishIt is difficult for me now to take even Mr Posselt's question.
Nyní bude dokonce problémem, aby se dostalo na otázku pana poslance Posselta.
EnglishMr Posselt, anyone who reads it must understand it that way; there is no other way to understand it.
Pane Posselte, každý, kdo jej čte, jej tak musí chápat; nedá se vyložit jinak.
EnglishIn this case, Mr Posselt, the principle of pacta sunt servanda applies.
V tomto případě, pane Posselte, platí zásada pacta sunt servanda.
EnglishI should also like to reply to the financial question posed by Mr Pirker and Mr Posselt just now.
Rád bych také odpověděl na finanční otázku, kterou právě položili páni Pirker a Posselt.
EnglishIn my response to Mr Bernd Posselt, I referred to the Europe for Citizens Programme 2007-2013.
V mé odpovědi panu Berndu Posseltovi jsem se odvolal na program Evropa pro občany 2007-2013.
EnglishMr President, I would like to ask a question of Mr Posselt, for whom I have enormous respect.
Vážený pane předsedající, chtěl bych panu Posseltovi, jehož si nesmírně vážím, položit otázku.
EnglishI can assure you, Mr Posselt, that religious freedom forms an integral part of those criteria.
Mohu vás, pane Posselte, ubezpečit, že svoboda vyznání tvoří neodlučnou součást těchto kritérií.
EnglishI would like to ask Mr Posselt whether he has an additional question.
Rád bych se zeptal pana Posselta, zda má doplňující otázku.
English. - Thank you, Mr Posselt, for your question on a very important subject.
členka Komise. - Pane Posselte, děkuji za vaši otázku, která se dotýká velmi důležitého tématu.
EnglishMr Posselt, your comment will also be conveyed to the Bureau.
Pane Posselte, taktéž váš komentář bude předsednictvu přetlumočen.

Impara nuove parole

English
  • Posselt

Puoi trovare più traduzioni nel dizionario Italiano-Francese.