"Porsche" traduzione ceco

EN

"Porsche" in ceco

Consulta le frasi di esempio per vedere il contesto in cui "Porsche" viene usato.

Esempi di utilizzo "Porsche" in Ceco

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishThe Porsche affair is very significant in this regard.
Aféra Porsche je v této souvislosti velice důležitá.
EnglishPorsche has found a new way of making money, and that is to take up options to buy shares in Volkswagen.
Společnost Porsche nalezla nový způsob, jak získat peníze a tím je využít příležitostí k nákupu akcií Volkswagenu.
EnglishIn this respect, the Porsche case is very serious.
V tomto ohledu je případ Porsche velice závažný.
EnglishThe Porsche case has just been mentioned.
O kauze Porsche se zde mluvilo před malou chvílí.
EnglishThere is your environmental problem solved, by the way, guys: All convicted child molesters have to drive a Porsche Cayenne.
Mimochodem, enviromentální problém lze řešit stejně, a to nařízením aby všichni odsouzení pedofilové museli jezdit v Porsche Cayenne.
EnglishEight months later, the Commission granted access to 16 of 19 letters, refusing - without legal justification - to disclose three letters from Porsche.
Komise osm měsíců nato umožnila přístup k 16 z celkem 19 dopisů, ovšem odmítla bez jakéhokoli právního zdůvodnění odtajnit tři dopisy od Porsche.
EnglishThis really is a shocking affair: the refusal to disclose the full contents of the correspondence between the Commission and Porsche during the preparation of the directive on car emissions.
Jde o skutečně skandální aféru: odmítnutí odtajnit úplný obsah korespondence mezi Komisí a firmou Porsche během příprav směrnice o emisích automobilů.
EnglishWe would then see that, with this European construct, we are dealing with something that could be likened to a vehicle, the front of which consists of a Porsche while the back consists of a bicycle.
Viděli bychom, že tento evropský pojem, s nímž máme co do činění, je něčím, co lze přirovnat k vozidlu, jehož předek se skládá z Porsche, zatímco zadní část je z jízdního kola.

Impara nuove parole

English
  • Porsche

Puoi trovare più traduzioni nel dizionario Italiano-Inglese.