"Popular Party" traduzione ceco

EN

"Popular Party" in ceco

Consulta le frasi di esempio per vedere il contesto in cui "Popular Party" viene usato.

Traduzioni simili a "Popular Party" in ceco

popular aggettivo
party sostantivo
to party verbo

Esempi di utilizzo "Popular Party" in Ceco

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

English(MT) Let me make it clear that the European Popular Party is in favour of this agreement.
(MT) Dovolte mi, abych jasně prohlásil, že Evropská lidová strana je pro tuto dohodu.
EnglishI would like to assure you that the Democrat Party -as a member of the European Popular Party- will act in this way.
Mohu vás ubezpečit, že Demokratická strana jakožto člen Evropské lidové strany tuto podmínku splní.
EnglishMr President, one could not ask a Popular Party politician to be a Socialist, nor a Socialist to vote for a Popular Party politician.
Pane předsedající, člověk nemůže požadovat, aby politik lidové strany byl socialistou, ani nemůže žádat, aby socialista hlasoval pro politika lidové strany.
EnglishLet me explain why: the European Popular Party is going to give its backing because its primary concern is the safety of people, the security of our citizens.
Dovolte mi, abych vysvětlil proč. Evropská lidová strana se chystá poskytnout svoji podporu, protože jejím hlavním zájmem je bezpečí lidí, bezpečnost našich občanů.

Impara nuove parole

English
  • Popular Party

Dai un’occhiata nel dizionario Spagnolo-Italiano di bab.la.