"haste" traduzione ceco

EN

"haste" in ceco

volume_up
haste {sostantivo}
CS

"hasit" in inglese

EN

haste {sostantivo}

volume_up
A bit more haste would have been useful, and perhaps cheaper.
Větší spěch by býval přišel vhod a možná by byl i levnější.
European taxpayers in many countries may, today, pay a great deal for this haste.
Tento spěch bude dnes stát evropské daňové poplatníky řady zemí mnoho prostředků.
Spěch bude na úkor kvality.
haste (anche: speed, grapple, grip)
CS

hasit [hasím] {verbo}

volume_up

Sinonimi (inglese) per "haste":

haste
Hastings

Esempi di utilizzo "haste" in Ceco

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishEuropean taxpayers in many countries may, today, pay a great deal for this haste.
Tento spěch bude dnes stát evropské daňové poplatníky řady zemí mnoho prostředků.
EnglishI oppose that because it would be to act in haste without scientific evidence.
Jsem proti tomu. protože by to znamenalo jednat ukvapeně bez vědeckých důkazů.
EnglishThis further highlights the undue haste with which the German authorities acted.
To jen podtrhuje zbytečnou ukvapenost, s jakou jednaly německé orgány.
EnglishThe Member States that have stopped short of this just have to make haste.
Členské státy, které se v tomto procesu zastavily, si budou muset pospíšit.
EnglishI agree we want to reinforce our safety culture, but let us not act in haste.
Souhlasím s tím, že chceme opětovně posílit kulturu naší bezpečnosti, ale nejednejme ukvapeně.
EnglishIt smacks of undue haste, and the committees did not know what they were voting on.
Má příchuť přílišného spěchu a výbory nevěděly, o čem hlasují.
EnglishHow, then, is the Commission's haste for unilateral revision of trade defence policy justified?
Proč potom Komise spěchá v případě jednostranného přezkumu politiky na ochranu obchodu?
EnglishUrgency does not mean haste, and it certainly does not exclude taking time for joint reflection.
Naléhavost neznamená ukvapenost a rozhodně nevylučuje určitý čas na společnou reflexi.
EnglishI see that many of them want to see some haste in this process, and I can understand that.
Vidím, že mnozí z nich by tento proces rádi urychlili, a chápu to.
EnglishAlso, the undue haste to get an agreement could lead to bad legislation.
I nepřiměřené zrychlování úsilí o dosažení dohody může vést ke vzniku špatných právních předpisů.
EnglishWe should be working on the principle of caution rather than haste.
Měli bychom pracovat na principu varování a nehrnout se dál.
English. - Mr President, I should like to ask Mr Barroso: why the unseemly haste?
jménem skupiny EFD. - Pane předsedo, rád bych se pana Barrosa zeptal: proč ten nevhodný spěch?
EnglishPerhaps, however, for this very reason, there has been a certain amount of haste in sealing the agreement.
Avšak možná právě z tohoto důvodu se tato dohoda uzavírala ve spěchu.
EnglishA bit more haste would have been useful, and perhaps cheaper.
Větší spěch by býval přišel vhod a možná by byl i levnější.
EnglishWe therefore regret that, as with Europol, haste has overridden the desire to safeguard fundamental freedoms.
Proto nás mrzí, že stejně jako v případě Europolu, spěch převážil nad přáním chránit základní svobody.
EnglishIf this goes to conciliation, the negotiations must be conducted calmly - and not in haste - at long last.
Pokud se toto téma dostane do dohodovacího řízení, musí být konečně jednání vedena klidně, a nikoli ve spěchu.
EnglishOne is, why this great haste and why this fast pace, because the Commission only tabled its proposal in July.
Jedna se týká toho, proč ten spěch, proč tak rychlý postup, když Komise svůj návrh předložila teprve v červenci.
EnglishThe Council seems to be very sensibly pulling back from the brink and listening to that old adage, 'marry in haste, repent at leisure'.
Zdá se, že Rada velice rozumně couvá od zrádného okraje a naslouchá starému přísloví "pozdě bycha honit".
EnglishOne aspect that concerns me is the partial decoupling of aid; the haste to move forward in decoupling aid may endanger many crops.
Jeden aspekt, který mě znepokojuje, je částečné oddělení plateb; shon při postupu oddělování může ohrozit mnoho výnosů.
EnglishIt is true that he who acts in haste may pay twice over, but it is also true that he who takes in haste will not always pay back on time or in full.
Platí, že kdo rychle dává, dvakrát dává, ale také platí, že kdo rychle bere, ne vždy včas a všechno vrátí.