"to fight back" traduzione ceco

EN

"to fight back" in ceco

EN to fight back
volume_up
{verbo}

to fight back (anche: to defend, to resist)
volume_up
bránit se {v. rifl.}

Traduzioni simili a "to fight back" in ceco

fight sostantivo
Czech
to fight verbo
back sostantivo
back aggettivo
back avverbio
to back verbo

Esempi di utilizzo "to fight back" in Ceco

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishThis gives a tremendous advantage to the attacker, because the defender doesn't know who to fight back against.
To dává ohromnou výhodu útočníkovi, protože obránce neví, s kým má bojovat.
EnglishBut no, if you ask Commissioner Malmström, she will tell you that Member States are not allowed to fight back.
Ale ne, když se zeptáte komisařky Malmströmové, řekne vám, že členské státy se nesmí bránit.
EnglishSo things were looking very exciting, and then about five years ago, this virus, this ancient virus, started to fight back.
Vypadalo to velmi napínavě, a pak, zhruba před pěti lety, tento virus, starobylý virus, opět zaútočil.
EnglishWhen the conquistadors arrived in North America you had two choices: you either fight back and engage or you could take off.
Když přišli dobyvatelé do Severní Ameriky, tak jste měli dvě možnosti: postavit se jim a zaútočit na ně, nebo zmizet.
EnglishAnd when we fight back, we win.
EnglishI leave you with this warning: the British people are a just, tolerant and trusting people, but when you push us too far, we fight back.
Skončím tímto varováním: britští občané jsou spravedliví, tolerantní a důvěřiví lidé, ale když nás zatlačíte příliš daleko, bráníme se.
EnglishEurope's environment remains in peril as climate chaos draws ever closer and voters must see that the European Union can lead the fight back.
Evropské životní prostředí zůstává ohroženo, protože klimatický chaos se stále blíží, a voliči musí vidět, že se Evropská unie může bránit.
English'Yes' to special needs in certain sectors, but 'no' to these surrogate battles that some Members of this House want to fight on the back of the developing countries.
Říkám "ano" zvláštním potřebám v určitých odvětvích, ale "ne" zástupným bitvám, které chtějí vybojovat někteří poslanci tohoto Parlamentu, skrývajíce se za rozvojové země.