"bid" traduzione ceco

EN

"bid" in ceco

volume_up
bid {sostantivo}

EN bid
volume_up
{sostantivo}

The bid, if successful, would create a private monopoly of airlines in the Irish market.
Tato nabídka, pokud by byla úspěšná, by vytvořila soukromý monopol leteckých společností na irském trhu.
Podle odhadu Komise je to nutnost, není to návrh ani nabídka EU.

Esempi di utilizzo "bid" in Ceco

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishIf you use the cost-per-click bidding option, you set a maximum CPC bid for your ads.
Používáte-li možnost nabídky cena za proklik (CPC), nastavujete u reklam maximální CPC.
EnglishTo choose your bid, simply click a number in the bidding window.
Své přihození určíte jednoduše kliknutím na příslušné číslo v okně přihazování.
EnglishObviously the UK Government has put in a bid for solidarity fund money.
Vláda Spojeného království samozřejmě nabízí peníze z Fondu solidarity.
EnglishSo a bid of 6 tricks could either win or lose a team 60 points, depending on the outcome.
Takže přihození 6 štychů může týmu získat nebo ztratit 60 bodů, podle dosaženého výsledku.
EnglishThe fact of the matter is that we are losing forests in a bid to save trees.
Skutečností je, že ve snaze zachránit stromy přicházíme o lesy.
EnglishIn general, a higher maximum CPC bid can allow your ad to show at a higher position on the page.
Obecně platí, že vyšší maximální CPC může posunout reklamu na vyšší pozici na stránce.
EnglishHowever companies can already bid for public contracts in other EU countries.
Podniky mohou však již nyní předkládat nabídky pro veřejné zakázky v ostatních členských státech EU.
EnglishRemember, it's not your own bid but your team's that really counts.
Nezapomeňte, počítá se ne vaše přihození, ale přihození vašeho týmu.
EnglishLadies and gentlemen, I bid you a warm welcome to this special sitting.
Dámy a pánové, srdečně vás vítám na tomto zvláštním zasedání.
EnglishWe gave billions to the banks in a bid to get the banks rolling.
Dali jsme bankám miliardy s tím, že jim tím pomůžeme v rozjezdu.
EnglishWe would like to bid you a warm welcome to the European Parliament!
Rádi bychom Vás srdečně přivítali v Evropském parlamentu!
EnglishYou can raise your maximum CPC bid to try to get your ad to show at a higher position on the page.
Když chcete, aby se reklama zobrazila na stránce na lepší pozici, můžete zkusit zvýšit maximální CPC.
EnglishYou can decide the maximum amount you'd like to pay for a click by setting a cost-per-click (CPC) bid.
Můžete určit maximální částku, kterou chcete za kliknutí zaplatit – nabídku ceny za proklik (CPC).
EnglishCPA bid if you want to increase traffic and conversions.
Pokud je průměrná CPA vyšší, než chcete, můžete nabídku snížit.
EnglishSerbia submitted its bid for EU membership in December 2009.
Srbsko podalo svoji žádost o členství v EU v prosinci 2009.
EnglishMeanwhile, your competitor has a maximum CPC bid of $3 but the quality of his ads are below average.
Váš konkurent mezitím nastaví maximální CPC na hodnotu 60 Kč, kvalita jeho reklam je však podprůměrná.
EnglishAnd finally, will all this alter the progress of Albania's bid to join the EU?
A konečně, domnívá se, že výše uvedené skutečnosti ovlivní rychlost, s níž se tato země blíží k přistoupení k Evropské unii?
EnglishWe bid Your Majesty a warm welcome to the European Parliament.
Vítáme srdečně Jeho Výsost v Evropském parlamentu.
EnglishThe Commission is aware of governments currently increasing indirect taxes in a bid to boost public finance.
Komise si všimla zvyšování nepřímých daní ze strany některých vlád s cílem podpořit veřejné finance.
EnglishOnce again, I would like to sincerely bid you all welcome.
Ještě jednou bych vás rád srdečně přivítal.