"appliance" traduzione ceco

EN

"appliance" in ceco

volume_up
appliance {sostantivo}

EN appliance
volume_up
{sostantivo}

appliance
Nevertheless the appliance was not safe, probably because it was counterfeit.
Nicméně tento spotřebič nebyl bezpečný, pravděpodobně proto, že byl padělaný.
And you would just unscrew your light bulb if you wanted to plug in an appliance.
Prostě jste museli vyšroubovat žárovku, pokud jste chtěli připojit svůj spotřebič.
We are against measures which impose obligations on small shops to collect, without limitation, small appliances without the consumer being required to purchase a new, similar appliance in return.
Jsme proti opatřením, která malým obchodům ukládají povinnost sbírat, a to bez omezení, drobné spotřebiče, aniž by si spotřebitel musel zároveň zakoupit nový, podobný spotřebič.
appliance (anche: apparatus, device)
Next time you're about to throw out an appliance, don't throw it out.
Příště, až budete chtít vyhodit nějaký přístroj, nedělejte to.
appliance (anche: gadget)
Most of this is large household appliances and IT and telecommunication equipment.
Největší část tvoří velké domácí spotřebiče, zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení.
The devices in question are not electrical appliances, but rather equipment for generating electricity.
Nejde o elektrické spotřebiče, ale o zařízení na výrobu elektřiny.
Specifically, we want it to be possible for small appliances, which can easily be thrown into the dustbin, to be handed in free of charge.
Konkrétně chceme, aby bylo možné malá zařízení, která lze snadno hodit do popelnice, odevzdávat zdarma.

Sinonimi (inglese) per "appliance":

appliance

Esempi di utilizzo "appliance" in Ceco

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishIt is also a country in which sales of this type of appliance are rising year by year.
V této zemi také prodej tohoto typu spotřebičů rok od roku narůstá.
EnglishEnergy efficiency, in the most general terms, is the restriction of individual consumption by rationalising appliance use.
Energetická účinnost v nejobecnějším smyslu znamená omezení individuální spotřeby racionálnějším používáním přístrojů.
EnglishJabra BT200 - Appliance Design Award - Excellence in Design (Appliance Manufacturer) - Red Dot: Best of the Best Award
Jabra BT200 - Ocenění Appliance Design Award - Ocenění Excellence in Design (Appliance Manufacturer) - Red Dot: Ocenění Best of the Best Award (Nejlepší z nejlepších)
EnglishTherefore, the new provisions of the Restriction of Hazardous Substances Directive are extremely important for the producers of this type of appliance.
Nová ustanovení směrnice o omezení používání některých nebezpečných látek jsou tedy nadmíru důležitá pro výrobce tohoto typu spotřebičů.