"vuoro" traduzione inglese

FI

"vuoro" in inglese

volume_up
vuoro {sostantivo}

FI vuoro
volume_up
{sostantivo}

1. generale

vuoro (anche: kohtaus, teko, muutos, mutka)
volume_up
turn {sostantivo}
Nyt on Tiibetin vuoro ja ihmisoikeus- ja ympäristöaktivistien vuoro.
Today it is Tibet's turn and not just human rights activists, but also environmental activists.
Nyt on neuvoston vuoro hyväksyä tämä unionille erittäin merkittävä paketti.
It is the Council's turn to adopt this package of paramount importance to the Union.
Nyt on turvapaikanhakijoiden vuoro; ajatuksena on perustaa "turvapaikka-Eurooppa".
Today it is the turn of asylum seekers; the idea is to establish a 'Europe of asylum'.
vuoro (anche: yritys, siirto, kokeilu)
volume_up
go {sostantivo}
Olemme tehneet osamme; nyt on neuvoston vuoro, ja jos ministerineuvosto ei halua asian menevän pidemmälle, sen tarvitsee vain sanoa niin.
We have done our work; now it is the Council’s turn, and if the Council of Ministers does not want the matter to go any further, then it has only to say so.
Sen jälkeen oli neuvoston vuoro ottaa asiaan kantaa, ja salaisen neuvonpidon jälkeen tulokseksi tuli, että siirryttiin takaisin puoliavoimen ilmoituksen suuntaan.
Then it went to the Council, where a bit of wheeling and dealing went on, which resulted in a half-open declaration.
Odottakaamme, että tulee kysymyksen nro 13 vuoro yritän edetä sitä vauhtia jotta te voitte esittää kysymyksenne, vaikka se onkin toistoa.
We are going to wait until Question No 13 arrives - I am going to make an effort - so that you, even though it may be a reiteration, can ask it.
vuoro
volume_up
a turn {sostantivo}
Tänään on tekstiiliteollisuuden vuoro ja huomenna jonkin muun alan vuoro.
Today, it is the textile industry; tomorrow it will be someone else’s turn.
Nyt on Tiibetin vuoro ja ihmisoikeus- ja ympäristöaktivistien vuoro.
Today it is Tibet's turn and not just human rights activists, but also environmental activists.
Nyt on neuvoston vuoro hyväksyä tämä unionille erittäin merkittävä paketti.
It is the Council's turn to adopt this package of paramount importance to the Union.
volume_up
shift {sostantivo}
Jaoin vaalimainoksiani sadoille työläisille, joiden vuoro vaihtui.
I was handing out my election leaflets to the hundreds of workers who were changing shifts.

2. Sport

vuoro (anche: lyöntivuoro)
volume_up
bat {sostantivo}

Esempi di utilizzo "vuoro" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

FinnishKiitos erinomaisesta vastauksestanne, ja anteeksi, että sen vuoro tuli vasta nyt.
Thank you for your excellent answer, and please excuse the lateness of the hour.
FinnishMutta tehty mikä tehty, ja nyt on komission vuoro tehdä jotain tälle asialle.
But the card has been played, and now it is up to the Commission to make a move.
FinnishNyt on parlamentin vuoro antaa hyväksyntänsä tämän pöytäkirjan tekemiselle.
Now it is up to Parliament to give its approval to the conclusion of this protocol.
FinnishNyt on Ternin vuoro; tällä kertaa tuhat työpaikkaa on katsottu tarpeettomiksi.
Today it is Terni and the thousand jobs deemed surplus to requirements.
FinnishNyt on puheenjohtajavaltio Itävallan vuoro pyrkiä panemaan täytäntöön nämä hankkeet.
It is now up to the Austrian Presidency to work towards implementing all of these projects.
FinnishIlmeisesti on Irlannin hallituksen vuoro tehdä se, minkä se katsoo parhaaksi.
On that basis, it is obviously for the Irish Government to do what it considers appropriate.
FinnishNyt on neuvoston vuoro lähestyä käsiteltäviä ehdotuksia rakentavalla tavalla.
It is up to the Council to approach the proposals now on the table in a constructive spirit.
FinnishNyt on niiden vuoro sanoa mielipiteensä Euroopan rakentamisen politiikkojen uudistamisesta.
It is now up to them to have their say on the reform of European policies and integration.
FinnishNäin yritykset päättävät keskenään, minkä yrityksen vuoro on saada seuraava urakka.
In that way, companies determine between themselves who is next in line for the subsequent contract.
FinnishJaoin vaalimainoksiani sadoille työläisille, joiden vuoro vaihtui.
I was handing out my election leaflets to the hundreds of workers who were changing shifts.
FinnishNyt on kansallisten ministerien vuoro etsiä kiinnostuneita kouluja.
Now it is up to the national ministries to find interested schools.
FinnishJäljelle jäävien tarkistusten vuoro tulee myöhemmin, kunhan pääsemme tarkistusten 332 ja 333 muihin osiin.
The rest comes later, once we get to other parts of Amendments Nos 332 and 333.
FinnishNyt on Turkin vuoro toimia.
Let there be no misunderstanding; it is now up to Turkey to act.
Finnish(FR) Selvä, tämän puhetulvan jälkeen on Struan Stevensonin vuoro puhua.
Well, after that torrent of words, Mr Stevenson has the floor.
FinnishNyt on neuvoston vuoro toimia ja sen täytyy tehdä pian ehdotuksia.
The ball is in the Council's court, and it must come up quickly with the necessary proposals.
FinnishKyllä, on asetettava sisältöä koskevia kysymyksiä; institutionaalisten kysymysten vuoro tulee myöhemmin.
We must indeed raise questions as to content; institutional matters will come after.
FinnishNyt on kosovolaisten vuoro vastata heille esitettyihin tarjouksiin.
It is up to the people in Kosovo now to take up the offers made.
FinnishNyt on parlamentin vuoro ilmoittaa täysin avoimesti kantansa näiden töiden tuloksiin.
It is now the task of Parliament to deliver a completely independent opinion on the outcome of this work.
FinnishNyt on parlamentin vuoro ilmaista mielipiteensä täysistunnossa.
Now Parliament must make known its views at a sitting of the House.
FinnishNyt on Euroopan parlamentin vuoro hyväksyä viimeiset askeleet.
Now it is up to the European Parliament to agree to the final steps.