"viime" traduzione inglese

FI

"viime" in inglese

FI viime
volume_up
{aggettivo}

viime (anche: viimeinen)
volume_up
last {agg.}
Parlamentti päätti Strasbourgin viime istunnossa tämän menettelyn uudistuksesta.
At the last session in Strasbourg, this House resolved to reform this procedure.
Tämä koskee myös viime viikolla jätettyjä viime hetken tarkistuksia.
This also includes the last-minute amendments tabled last week.
Bonnissa annettiin viime hetkellä tarpeellinen poliittinen signaali.
At the last moment, Bonn produced the political signal that was necessary.
viime
volume_up
past {agg.}
Odotukset ovat myös sopusoinnussa rahoitusmarkkinoiden viime viikkojen kehityksen kanssa.
It is also in line with financial market developments over the past few weeks.
Puolentoista viime vuoden aikana on murhattu 25 ihmisoikeustaistelijaa.
25 human rights defenders have been assassinated in the past year and a half.
Ennakkotapauksia on olemassa, erityisesti se, mitä tapahtui viime vuonna.
There are certain precedents, particularly that of the past year.
viime (anche: viimeinen, kuoleva, loppu-, kuolin-)
volume_up
dying {agg.}
Haluan muistuttaa teitä siitä, mitä sanoin viime syksynä: pidän parempana uudistettua sopimusta kuin kuolevaa sopimusta, koska ensin mainittua noudatetaan paremmin.
I should like to remind you of what I said last autumn: I prefer a reformed Pact to a dying Pact because it is respected to a greater degree.

Esempi di utilizzo "viime" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

FinnishInternetistä on viime vuosina tullut uusi yleismaailmallinen kommunikaatiomuoto.
The Internet has, in recent years, become a new, universal form of communication.
FinnishElintarvikkeiden hintavaihtelut ovat lisääntyneet viime vuosina useista syistä.
The volatility of food prices has increased in recent years for various reasons.
FinnishJa kierre jatkuu; kuten kaikki tiedämme, Britney on ollut kartalla viime aikoina.
And the cycle continues; as we all know, Britney has loomed pretty large lately.
FinnishNäiden palvelujen tarjoaminen käyttöön jää viime kädessä markkinoiden tehtäväksi.
The ultimate delivery of these services will have to come from the marketplace.
FinnishMyös aivan viime aikoina on toistuvasti keskusteltu yksittäisistä menokohdista.
We have in recent months had repeated debates on individual areas of expenditure.
FinnishArvoisa puhemies, Kosovon viime vuosien tapahtumat ovat olleet suunnaton tragedia.
Mr President, what has happened in recent years in Kosovo is a profound tragedy.
FinnishViime päivinä komissio on esittänyt näkemyksensä pitkän aikavälin talousarviosta.
In recent days, the Commission has presented its view of the long-term budget.
FinnishTiedättekö, että viime vuosina 6 000 asetarkastajaa on etsinyt aseita Irakista?
Do you know that, in recent years, 6 000 inspectors have gone looking for weapons?
FinnishSiitä on itse asiassa käyty viime aikoina useita kansainvälisiä keskusteluja.
This issue was actually the subject of several international disputes recently.
FinnishViime vuosina tämän tyhjiön kielteiset seuraukset ovat tulleet yhä selvemmiksi.
In recent years the negative consequences of this vacuum have become more apparent.
FinnishMyös kilpailulainsäädännössä on viime aikoina saavutettu jonkin verran kehitystä.
On the ground we have also had some developments in competition law recently.
FinnishMaailmanlaajuinen taloudellinen tilanne on viime kuukausina antanut aihetta huoleen.
In recent months the global economic climate has been the cause of some concern.
FinnishViime aikoina ilmenneiden yksittäisten BSE-tapausten syyt eivät ole selvinneet.
There has been no clear explanation for recent individual outbreaks of the disease.
FinnishKyllä, viime kädessä Hamasin on nyt tehtävä ratkaisevat päätökset ja muututtava.
Yes, in the end it is up to Hamas today to take the crucial decisions and to change.
FinnishTämä johtaa selvästi "aivovuotoon", josta on käyty viime aikoina usein keskustelua.
This is clearly leading to the drain that is being talked about so often today.
FinnishViime vuosikymmeninä alueiden välinen lähestymistapa on ollut sangen menestyksekäs.
In recent decades, the interregional approach has had some significant successes.
FinnishKomissio on seurannut huolestuneena toimittajiin viime aikoina kohdistuneita toimia.
The Commission is following with concern the recent actions against journalists.
FinnishNe ovat ja mahdollistavat viime kädessä takuun työpaikkojen turvaamiselle EU:ssa.
They finally constitute and facilitate a guarantee of job security in the EU.
FinnishKuten tiedätte, tilanne on kuitenkin vaikeutunut viime aikoina huomattavasti.
However, as you are aware, the situation has deteriorated drastically recently.
FinnishOlen iloinen siitä, että EU on ollut viime aikoina suurin Pohjois-Korean avunantaja.
I am glad that the EU has been the biggest donor to North Korea in recent times.