"valtiovarainministeri" traduzione inglese

FI

"valtiovarainministeri" in inglese

FI

valtiovarainministeri {sostantivo}

volume_up
valtiovarainministeri (anche: talousjohtaja, rahastonhoitaja, rahoitusjohtaja)

Esempi di utilizzo "valtiovarainministeri" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

FinnishIrlannin valtiovarainministeri Brian Lenihan on tehnyt kaikki oikeat päätökset.
The Irish Finance Minister, Brian Lenihan, made all the right decisions.
FinnishMyös Kreikan valtiovarainministeri totesi tämän eilen erittäin selvästi.
Moreover, the Greek finance minister said this very clearly yesterday.
FinnishToisin sanoen valtiovarainministeri tai pääministeri ei allekirjoita niitä.
In other words, there is no signature either from the minister for finance or the prime minister.
FinnishNäyttäkää minulle valtiovarainministeri, joka tekisi näin asemassaan!
Show me a minister of finance who would do so in their position!
FinnishItalian valtiovarainministeri työskentelee tätä näkökulmaa käyttäen.
The Italian Ministry for the Budget is working along these lines.
FinnishKertokaa valtiovarainministeri Steinbrückille, ettei näin voi jatkua!
Tell Mr Steinbrück that things cannot go on the way they are!
FinnishTšekin valtiovarainministeri on sanonut talouden elvytyssuunnitelman muistuttavan kommunistiajoista.
The Czech Finance Minister describes the economic recovery plan as being reminiscent of the Communist era.
FinnishHän oli Irlannin valtiovarainministeri silloin, kun maa vaurastui, ja mihin hän päättikään tätä vaurautta käyttää?
He was Minister for Finance as Ireland ascended to wealth, and how did he choose to spend it?
FinnishMyöhemmin hän oli myös talous- ja valtiovarainministeri.
Later, he was also a Minister of Economy and Finance.
FinnishJoitakin päiviä sitten, 27. marraskuuta, valtiovarainministeri Antony Leung vieraili Euroopan parlamentissa.
A few days ago on 27 November, Mr Antony Leung, the Financial Secretary, was in the European Parliament.
FinnishSilti te, arvoisa komission jäsen, Irlannin entinen valtiovarainministeri, vastustatte juuri tätä.
Yet, this is the very point that you, Commissioner - a former Irish Minister for Finance - are refusing to concede.
FinnishHän oli Alankomaiden valtiovarainministeri, sitten erittäin menestyksellinen Alankomaiden keskuspankin puheenjohtaja.
He was the Dutch Finance Minister, then a highly successful president of the Dutch Central Bank.
FinnishSilti Yhdistyneen kuningaskunnan valtiovarainministeri Alistair Darling näyttää nyt kannattavan tätä suunnitelmaa.
Yet the British Chancellor of the Exchequer, Alistair Darling, seems now to be an advocate of this plan.
FinnishJuuri tällaisessa tilanteessa oltiin Belgiassa, kun minusta nuorena vuonna 1985 tuli valtiovarainministeri.
This is exactly the situation I found in Belgium when, at a young age, I became Minister for the Budget in 1985.
FinnishRahoituskurin kannalta ei ole hyvä, jos Italian valtiovarainministeri kyseenalaistaa laajentumisen talouden.
It is not helpful for financial discipline if the Italian Finance Minister questions the finances of enlargement.
FinnishArvoisa puhemies, talouden alalla uskon, että hyvä ystävämme valtiovarainministeri tekee hyvää työtä.
With regard to the economic element, Mr President, I believe that our good friend the Minister for Finance is doing an admirable job.
FinnishSaksan valtiovarainministeri sanoi eilen, että ei käy päinsä, että EU: n talousarvio kasvaa nopeammin kuin kansalliset talousarviot.
Yesterday, the German finance minister said the EU budget must not grow faster than the national budgets.
FinnishMiksi Irlannin kansalaiset äänestäisivät hallituksen, jos valtiovarainministeri ei saa tehdä omia päätöksiään?
What is the point of the citizens of Ireland electing a government if its Finance Minister is not allowed to make his own choice?
FinnishJos euroryhmää edustaa puolen vuoden välein eri valtiovarainministeri, ihmiset eivät saa siitä kovin vahvaa vaikutelmaa.
If people see a new minister of finance come from the Euro Group every six months, it will not make a very strong impression.
FinnishItävallan koalitiohallituksen uusi valtiovarainministeri sanoi viime viikolla Itävallan parlamenttia farssiksi ja teatteriksi.
Last week, the new Minister for Finance of the Austrian coalition described the Austrian Parliament as a farce and a theatre.