"vähetä" traduzione inglese

FI

"vähetä" in inglese

FI vähetä
volume_up
[vähenen|vähennyt] {verbo}

Energiariippuvuus vähenee sen mukaan, kuinka paljon tuotamme biopolttoaineita.
As we produce biofuels, so our energy dependence will diminish.
Hirveät teot vain lisääntyvät sen sijaan että ne vähenisivät, ja konflikti on jatkunut jo vuosikausia.
Atrocities grow, they do not diminish. Conflict goes on for years.
On kuitenkin pakko todeta, että energian tarpeemme ei suinkaan vähene ja että meidän on löydettävä varakeinoja olemassa olevien energialähteiden lisäksi.
At the same time, our energy needs will not diminish and alternatives must be found to existing energy sources.
vähetä

Esempi di utilizzo "vähetä" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

FinnishNykytilanteessa inflaatiopaineiden pitäisi kuitenkin vähetä.
In the current environment, however, inflationary pressure should abate.
FinnishOlemme periaatteessa samaa mieltä siitä, että päästöjen pitäisi koko ajan vähetä ja ilmanlaadun parantua.
We do agree in principle that we must continue to reduce emissions and improve air quality.
FinnishAvuttomiin sudanilaisiin kohdistuva huomio ei saa vähetä.
People must not lose interest in the helpless Sudanese.
FinnishSaanen muistuttaa "ulkopuolisia valtiota", että niiden vaikutusvalta on vaarassa vähetä entisestään.
Allow me to remind those countries outside the euro zone that there is a danger of their influence declining further.
FinnishYksityisen eurooppayhtiön houkuttelevuus voisi vähetä, jos henkilöedustuksen raja asetettaisiin liian alas.
The attractiveness of the European private company could be threatened by the threshold for employee participation being set too low.
FinnishSillä kun joskus 10-15 seuraavan vuoden aikana olemme maailmanlaajuisesti saavuttaneet hiilidioksidipäästöjen huippukohdan, ne voivat alkaa absoluuttisesti mitattuna vähetä.
Thus on a global scale, at some point in the next 10-15 years, once we have reached a peak in CO2 emissions these can begin to decrease in absolute terms.