"uranuurtaja" traduzione inglese

FI

"uranuurtaja" in inglese

volume_up
uranuurtaja {sostantivo}

FI uranuurtaja
volume_up
{sostantivo}

uranuurtaja (anche: edelläkävijä)
volume_up
forerunner {sostantivo}

Esempi di utilizzo "uranuurtaja" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

FinnishBalilla sanottiin, että Euroopan unioni on uranuurtaja uusien teknologioiden kehittämisessä.
It was said that the European Union is a pioneer in the development of new technologies.
FinnishToivon, että tästä rahastosta tulee uranuurtaja, joka mobilisoi yksityisiä varoja järjestelmällisesti.
I hope this fund will be a breakthrough by doing so on a systematic basis.
FinnishMeidän pitäisi olla maailmanlaajuinen uranuurtaja hyvien työolojen ja ihmisarvoisen työn edistämisen alalla.
We should be a global pioneer when it comes to promoting good working conditions and decent work.
FinnishEuroopan parlamentin pitää katsoa eteenpäin, haaveilla, olla uranuurtaja, kulkea oman aikansa edellä ajatuksissaan, ehdotuksissaan ja ideoissaan.
And the European Parliament needs to look ahead, to have vision, to break new ground, to be in the vanguard of its age in terms of thoughts, proposals and ideas.
FinnishTämä parlamentti on ollut uranuurtaja parlamenttien välisten konferenssien hyödyntäjänä ja löytänyt joitakin hyvin hyödyllisiä tapoja rakentaa todellista parlamentaarista verkostoa.
This Parliament has pioneered the use of inter-parliamentary conferences and has found some very practical ways to build up a real parliamentary network.
FinnishUskon, että tällä mietinnöllä vetykäyttöisten ajoneuvojen tyyppihyväksynnästä tehdään Euroopasta uranuurtaja vetykäyttöisten ajoneuvojen kehittämisen yhtenäisessä sääntelyssä.
I believe that this report on type-approval of hydrogen powered vehicles will make Europe the trailblazer of a unified regulatory platform for the development of hydrogen powered vehicles.
FinnishOlemme siirtyneet vaivattomasti uranuurtaja-ajasta kaupalliseen sotaan, jossa käytetyt strategiat voivat yhtä lailla aiheuttaa rahallisia riskejä kuin tuottaa voittoa.
From a pioneering epoch we have now moved straight on into an era of commercial warfare, where the strategies deployed offer financial risks associated with opportunities for profit in equal number.