"työpanos" traduzione inglese

FI

"työpanos" in inglese

volume_up
työpanos {sostantivo}

FI työpanos
volume_up
{sostantivo}

työpanos

Esempi di utilizzo "työpanos" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

FinnishMyös komission virkamiesten ja poliittisten ryhmien neuvonantajien työpanos oli huomattava.
The Commission officials and political group advisors also put in a lot of work.
Finnish   Kiitos, jäsen Brok, teidän ja kollegoidenne antama työpanos merkitään pöytäkirjaan.(1)
   Thank you Mr Brok, the contribution by you and your colleagues will be recorded.(1)
FinnishNaisten osuus ja työpanos rannikkokalastuksen perheyrityksissä on tunnustettava.
The role and contribution of women in family inshore fishing businesses needs to be acknowledged.
FinnishLopuksi totean, että nämä kaksi mietintöä ovat merkittävä työpanos meneillään oleviin pohdintoihimme.
In conclusion, these two reports will be significant contributions to our ongoing reflection.
FinnishEuroopan parlamentin työpanos on edelleen hyvin tärkeä.
The contribution of the European Parliament remains very important.
FinnishEuroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen työpanos toiminnassa on ollut merkittävä.
The work of the European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction played an important part here.
FinnishAnnettu työpanos on parantanut mietintöä merkittävästi.
These contributions improved the report substantially.
FinnishSen takana on monien ihmisten yhdistetty työpanos.
The effort of many people combined to produce this success.
FinnishPoliittisen kentän eri puolten työpanos on jo osoittanut, miten sitoutuneita aiheeseen olemme.
We have seen already from the quality of the contributions across the political field how engaged we are with the topic.
FinnishTässä yhteydessä EU:n vahva työpanos on tärkeä.
In this context, the very strong work of the EU is vital.
FinnishRiittää, kun mainitaan sen merkittävä työpanos pk-yritysten erityisohjelman täytäntöönpanossa vuosina 2001 ja 2002.
I need only mention its outstanding work in implementing the special programme for SMEs in 2001 and 2002.
FinnishMeidän on otettava voimakkaammin huomioon työpanos ja ympäristö ja käytettävä niitä palkkioiden kriteereinä.
We must make the payment of premiums more dependent on criteria such as employment and the environment, and take greater account of these factors.
FinnishLisääntynyt naisten työpanos kattaisi nopeasti uudistuksesta koituvat kustannukset, joita monet väittämät ylitsepääsemättömiksi.
The greater contribution made by women to the labour market would quickly cover the costs of the reform, which many claim are insurmountable.
FinnishTämä järjestelmä on jo osoittautunut erittäin arvokkaaksi, vakavissa kaatopaikkatapaukissa oli tarpeen yhdistää useiden jäsenvaltioiden työpanos.
This framework has proved to be very useful when, in cases of severe spillage, it has been necessary to coordinate the work of various Member States.