"työpaikat" traduzione inglese

FI

"työpaikat" in inglese

EN

FI työpaikat
volume_up
{plurale}

työpaikat (anche: työt)
Ranskalaiset työpaikat on varattava ranskalaisille ja eurooppalaiset työpaikat eurooppalaisille.
Jobs in France must be reserved for the French, while jobs in Europe are reserved for Europeans.
Tämäntyyppiset toimenpiteet vain muuttavat varmat työpaikat epävarmoiksi.
Measures of this kind simply turn secure jobs into precarious jobs.
Täysipäiväiset työpaikat vähentyvät ja samalla vain osa-aikainen työllistyminen lisääntyy.
Full-time jobs are becoming fewer and only part-time jobs are increasing.

Esempi di utilizzo "työpaikat" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

FinnishOn siis todellinen haaste täyttää nämä työpaikat määrällisesti ja laadullisesti.
Providing the quantities and quality needed therefore represents a real challenge.
FinnishOmat työntekijämme voivat aivan hyvin täyttää kyseessä olevat työpaikat.
The professions in question can be perfectly well filled by our own workers.
FinnishKuinka voimme varmistaa laadukkaat työpaikat työssäkäyvien köyhyyden vähentämiseksi?
How can we ensure quality employment so that we can reduce the poverty of those in work?
FinnishMeidän on kyettävä pikaisesti takaamaan kunnolliset työpaikat Euroopan unionin kansalaisille.
We urgently need to be able to safeguard decent work for the citizens of Europe.
FinnishTavoitteena on, että työpaikat pitävät omatoimisesti työolonsa kunnossa.
The goal is for workplaces to keep working conditions in order, of their own volition.
FinnishNavigation Path: Home > The European Central Bank > Työpaikat ja hankinnat > Arkisto
Navigation Path: Home > The European Central Bank > Procurement > Archive
FinnishTällöin soveltamisalana olisivat työpaikat, mutta se olisi jo ensimmäinen askel.
That would apply to the workplace, but it would be a first step.
FinnishAvoimet työpaikat Avoimia työpaikkoja voi hakea suoraan verkossa.
Open vacancies View our current vacancies and submit your online application.
FinnishLiiketoiminnassa tehdään usein säästöjä, jolloin monet työpaikat häviävät.
Businesses are often slimmed down, resulting in severe job losses.
FinnishNavigation Path: Home > The European Central Bank > Työpaikat ja hankinnat > Tarjouskilpailut
Navigation Path: Home > The European Central Bank > Procurement > Tenders
FinnishJos naiset vetäytyisivät työmarkkinoilta, miehet pystyisivät ehkä täyttämään syntyvät työpaikat.
If women withdrew from the labour market men might be able to fill the vacancies created.
FinnishTyöpaikat ovat vähentyneet alalla merkittävästi viime vuosina.
There has been a significant reduction in employment in the sector over the past years.
FinnishMitä tarvitsemme päästäksemme jälleen kestävään kasvuun ja saadaksemme työpaikat takaisin?
What elements do we need in order to recover the path of sustained growth and increased employment?
FinnishMeidän on valitettavasti todettava, että työpaikat siirtyvät Kiinaan.
Unfortunately, we have to establish that they go off to China.
FinnishNäin ollen uudet työpaikat komissioon ja tilintarkastustuomioistuimeen ovat tervetulleita.
In this respect the additional posts for the Commission and the Court of Auditors are to be welcomed.
FinnishMoottoriajoneuvojen myynti on laskenut ja autoteollisuuden työpaikat ovat vähentyneet.
Thus we have seen a decline in sales of motor vehicles and a decline in employment in the automotive industry.
FinnishOn laskettu, että markkinoilta voi kadota 20 prosenttia jälleenmyyjistä, mistä syystä työpaikat vähenisivät.
It has been calculated that 20% of distributors may disappear with associated job losses.
FinnishMiksi järjestelemme koulut ja työpaikat tällä tavoin?
Why are we setting up our schools this way and our workplaces?
FinnishNäitä ovat työpaikat, kasvu ja hyvinvointi. Näin äänestäjät voidaan saada sitoutumaan uudelleen Euroopan unioniin.
That is the way to re-engage the electorate with the European Union.
FinnishEures-verkon tarjoamat työpaikat ovat vaihdelleet alun 43 000 työpaikasta vuonna 1998 166 000:een vuoden 2000 alussa.
EURES job offers went from 43 000 at the start of 1998 to 166 000 at the beginning of 2000.