"työoikeus" traduzione inglese

FI

"työoikeus" in inglese

volume_up
työoikeus {sostantivo}

FI työoikeus
volume_up
{sostantivo}

työoikeus
volume_up
labour law {sostantivo} [Brit.]
Joka tapauksessa muutettu ehdotus on tältä osin täysin selkeä: työoikeus on poistettu kokonaan.
In any event, the modified proposal is clear in this regard: labour law is completely removed.
Kun vielä lopuksi työoikeus jätettiin direktiivin ulkopuolelle, päädymme takaisin nykyisin voimassa olevaan lainsäädäntöön.
Finally, the exclusion of labour law takes us back to the law currently in force.
Ensimmäinen on se, että monikansalliset yritykset sekä EU:hun rekisteröidyt suuryritykset soveltavat erilaisia työoikeus- ja työterveysnormeja.
The first is that multinational companies as well as large, EU-registered European firms, use different standards for labour law and occupational health.

Esempi di utilizzo "työoikeus" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

FinnishTyöoikeus ja siihen liittyvien kysymysten on pääasiassa kuuluttava kansallisen päätäntävallan piiriin.
Labour rights and related issues should, in the main, fall to the competence of individual countries.
FinnishLopuksi totean, että komission on hyödynnettävä asemaansa julkisena vallankäyttäjänä, jotta Euroopan työoikeus ja yhtiöoikeus toteutuvat.
Finally, the Commission needs to play its role as a public power, to make European employment law and company law a reality.