FI tunkeutuminen
volume_up
{sostantivo}

tunkeutuminen (anche: invaasio)
volume_up
invasion {sostantivo}
Kauppasaarron syynä on alun perin Turkin tunkeutuminen maahan, mikä tapahtui monta vuotta sitten.
The reason for the embargo is the initial invasion by Turkey that took place so many years ago.
Tietoyhteiskunnassa ihmisten yksityisyyden piiriin tunkeutuminen on vaarallisin ja eniten laiminlyöty ongelma.
In the information society the invasion of people’s privacy is a most dangerous and mostly ignored problem.
Johns Hopkins -yliopiston mukaan väkivaltaisen kuoleman riski on nyt 58 kertaa suurempi kuin ennen maahan tunkeutumista.
According to the Johns Hopkins University, the risk of dying a violent death is 58 times higher than before the invasion.
tunkeutuminen
volume_up
incursion {sostantivo}
Turkin tunkeutuminen pohjoiseen vaikeuttaa tilannetta entisestään, vaikka keskushallinnon ja kurdien aluehallinnon reaktiot ovat olleet - tai ovat ainakin nyt - hyvin rauhallisia ja harkittuja.
Turkish incursions in the north contribute to complicating the situation, no matter how calm and measured the central and the Kurdish regional governments' reactions may have been - at least for now.
tunkeutuminen
volume_up
intrusion {sostantivo}
Kuten monet, sekä naiset että miehet, tietävät, raskaudenkeskeytys merkitsee kivuliasta ja haitallista tunkeutumista naisen kehoon ja sieluun.
As many people know, women and men alike, abortion is a painful and harmful intrusion on a woman's body and soul equally.
EU:n niin kutsutun toimivallan laajentaminen rikosoikeuteen olisi tarpeeton tunkeutuminen Yhdistyneen kuningaskunnan itsemääräämisoikeuteen, mitä on mahdotonta hyväksyä.
Extending the EU's so-called 'competence' into criminal justice would be an unwarranted and unacceptable intrusion into British sovereignty.
Mainontaan liittyy sopimattomia menettelyjä ja tunkeutumista julkisille ja yksityisille aloille, samalla kun edistetään joidenkin mainonnan julkisten kohderyhmien haavoittuvuutta.
Advertising involves unfair practices and intrusion into public and private spaces, while making a number of target public groups vulnerable.

Esempi di utilizzo "tunkeutuminen" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

FinnishEnsinnäkin meidän on huolehdittava siitä, että Sudanin hyökkäykset ja muiden ulkopuolisten tunkeutuminen Ugandaan loppuvat.
FinnishTällainen tunkeutuminen alueelle, joka on perinteisesti nähty humanitaarisena tai kehitysyhteistyön alueena, nostaa tärkeitä kysymyksiä.
Such encroachment into what has traditionally been seen as humanitarian or development space raises important questions.
FinnishMarkkinoiden laajentumiseen liittyy kiinteästi yksityisen sektorin tunkeutuminen julkisiin palveluihin ja kansalaisten varallisuuden myyminen.
The enlargement of the markets goes hand in glove with the penetration of the private sector into public services and the selling off of the people’s wealth.
FinnishJuuri yhteiskunnan taloudellistaminen ja markkina-ajattelun tunkeutuminen lähes kaikille yhteiskunnan alueille vaikuttavat kielteisesti perheisiin ja asettavat ihmisyyden paineen alaiseksi.
The emphasis on economisation within society and the introduction of market forces into virtually all social fields, in particular, have a family-unfriendly impact and put humanity under pressure.
FinnishVielä tälläkään hetkellä ei se tapa, jolla maatalousteollisuutta organisoidaan, ja tavan tunkeutuminen kaikkialle mafiaverkostojen kautta, helpota taistelua BSE:n ja TSE:eiden hävittämiseksi.
Still today, the way in which the agro-industry is organised, and the fact that it is infiltrated by international mafia-like networks, make the fight to eradicate BSE and TSEs even more difficult.
FinnishTurkin tunkeutuminen pohjoiseen vaikeuttaa tilannetta entisestään, vaikka keskushallinnon ja kurdien aluehallinnon reaktiot ovat olleet - tai ovat ainakin nyt - hyvin rauhallisia ja harkittuja.
Turkish incursions in the north contribute to complicating the situation, no matter how calm and measured the central and the Kurdish regional governments' reactions may have been - at least for now.