"syyttäjä" traduzione inglese

FI

"syyttäjä" in inglese

volume_up
syyttäjä {sostantivo}

FI syyttäjä
volume_up
{sostantivo}

syyttäjä
volume_up
prosecutor {sostantivo}
Colmarin suuri oikeudellinen skandaali on syyttäjä Schultzin syytä.
Prosecutor Schultz is responsible for a real legal scandal in Colmar.
Syyttäjä Luis Moreno-Ocampo on jo ryhtymässä toimenpiteisiin.
Prosecutor Luis Moreno-Ocampo is already taking action.
On tärkeää, että EU:n taloudellisia etuja voi suojella ylikansallinen syyttäjä.
It is important that there be a supranational prosecutor able to protect the EU's financial interests.
syyttäjä (anche: auttaja)
volume_up
begetter {sostantivo}

Esempi di utilizzo "syyttäjä" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

FinnishSyyttäjä aloitti siten oikeusmenettelyn Tamás Deutschia vastaan.
Accordingly, the accuser brought the criminal proceedings against Tamás Deutsch.
FinnishJuuri tästä syyttäjä del Ponte raportoi turvallisuusneuvostolle.
It is on that issue that Mrs del Ponte will be reporting to the Security Council.
FinnishSyyttäjä on nyt selvästi ottanut hänen puolustajansa maalitaulukseen.
The prosecution clearly makes targets of the defendants.
FinnishMyös tasavallan yleinen syyttäjä on nainen. Meillä on pysyvä nuorisoparlamentti, johon on juuri valittu koko maasta 130 jäsentä.
We have a permanent Youth Parliament, with 130 members who have just been elected across the country.
FinnishEhkä meidän pitäisi kiinnittää huomiota siihen, että syyttäjä suosittaa nyt luopumista häntä vastaan esitetyistä syytöksistä.
Perhaps we should focus on the fact that the prosecution is now recommending that the charges against her be dropped.
FinnishMyös tässä tapauksessa syyttäjä nojautuu islaminuskon mukaiseen lakiin ja vaatii kaikille syytetyille kuolemantuomiota.
Here, too, the prosecution is calling for all of them to be sentenced to death in accordance with the country's Islamic laws.
FinnishOn kuitenkin tärkeää ja toivottavaa, että jokaisessa jäsenvaltiossa on eurooppalainen syyttäjä ja että nämä tekevät yhteistyötä.
It is nonetheless important and desirable that there should be European prosecutors in each Member State and that they should cooperate.
FinnishEi Euroopan parlamentti eikä UCLAF ole ohjeita antava tuomioistuin; ei Euroopan parlamentti eikä UCLAF ole yleinen syyttäjä.
Neither the European Parliament nor the UCLAF are investigating authorities; neither the European Parliament nor the UCLAF are public prosecution services.
FinnishKyllä, mutta entä siinä tapauksessa, että puolalainen, kreikkalainen tai italialainen tuomari, syyttäjä tai vankilaviranomainen ei ole luottamuksen arvoinen?
Yes, but what if the Polish, Greek or Italian judge, counsel for the prosecution or prison authority does not deserve to be trusted?
FinnishAvoimuus on oleellinen osa jäsenvaltioiden kaikkien syyttäjä- ja poliisilaitosten rakennetta, ja sitä on sovellettava myös EU:n tasolla.
Transparency is a fundamental part of any structure involving prosecuting and police forces in the Member States, and this must also apply at a European level.
FinnishTapahtumia tutkiva toimivaltainen syyttäjä sanoi muutamia viikkoja sitten liittopäivien tutkintavaliokunnassa, että raha on käytetty ja hävitetty lopullisesti.
The responsible prosecuting attorney who is investigating the situation said a few weeks ago before the Federal committee of inquiry that the money has gone for ever!
FinnishJos Skotlannin yleinen syyttäjä valittaa siitä, hänen on puolustettava korkeimmassa vetoomusoikeudessamme massatuhoaseisiin perustuvan puolustuspolitiikan laillisuutta.
If he appeals, the Lord Advocate of Scotland will have to contend in our highest appeal court for the lawfulness of a defence policy based on weapons of mass destruction.