"sujua" traduzione inglese

FI

"sujua" in inglese

FI sujua
volume_up
[sujun|sujunut] {verbo}

Tästä syystä yhtenäisvaluuttaan liittymisen pitäisi sujua juohevasti.
For this reason, joining the single currency should go smoothly.
Huomisen äänestyksen pitäisi sujua kitkattomasti, sillä tarkistuksia on esitetty vain neljä.
Tomorrow's vote should go smoothly, as only four amendments have been tabled.
Things can evidently go the other way.

Esempi di utilizzo "sujua" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

FinnishNykyisin siirtymisen puheenjohtajakaudesta toiseen täytyy sujua kitkattomasti.
Nowadays, there must be a seamless transfer from one Presidency to another.
FinnishPeriaatteessa tämän pitäisi sujua ongelmitta edellyttäen, että parlamentti tämän hyväksyy.
In principle, there would not be a problem over this, provided Parliament agreed.
FinnishEuroopan unionin ulkopuolella on hyviä esimerkkejä siitä, miten asiat voivat sujua mutkattomasti.
There are, outside the European Union, fine examples of how things do work well.
FinnishTämä oli minullekin ensimmäinen lainsäädäntöpaketti, ja se osoitti, että asiat voivat sujua varsin hyvin.
This was a first legislative package for me as well, and has shown that things can work quite well.
FinnishVai pitääkö asioiden sujua politiikassa periaatteessa niin, että me vaihdamme ensin iskuja muutaman viikon ajan?
Or must we always and, on principle, begin with an exchange of blows when it comes to politics?
FinnishHongkongin esimerkki antaa syytä uskoa, että vallansiirto Macaossakin voi sujua kitkatta.
The example of Hong Kong will give us cause to believe that the transfer of power in Macao will proceed without conflict.
FinnishEi ole epäilystäkään, että tämä on osoitus siitä, että varojen hoito ei suju siten kuin sen pitäisi sujua.
There is no doubt at all, this is a sign that the administration of the Fund is not working as it ought to.
FinnishEuroopan turvallisuus ja puolustus ovat alkaneet sujua YUTP: stä vastaavan henkilön nimeämisen myötä.
European security and defence have taken a step forward with the appointment of the person responsible for the CFSP.
FinnishOn selvää, että Bushin kaudella on uhkana, että asiat alkavat sujua maailmassa jälleen uudella tavalla.
It is evident that during the Bush administration, the cowards of this world threaten to change their course again.
FinnishOn realistista sanoa, että mikään rakenneuudistus ei voi olla silkkaa samettia, se ei voi sujua ilman ongelmia.
It would be quite realistic of me to say that no restructuring can be a smooth operation without its problems.
FinnishSisäinen koordinointi voi sujua hyvin ainoastaan silloin, jos monialainen työryhmä aloittaa toimintansa aikaisessa vaiheessa.
Internal coordination can only be effective if a multidisciplinary team is deployed at an early stage.
FinnishToisinaan taas saattaa olla, että tulee höllättyä liikaa ja asiat alkavat sujua hieman tähän tapaan.
At other times, we might take our foot off the gas a little bit too much, and things just become a sort of little bit like this.
FinnishMahtaisiko maatalouden harjoittaminen sujua koko Euroopan unionin alueella, jos siitä vastaisivat itseään täynnä olevat preussilaistyyliset junkkerit?
Let us, rather, have a bunch of jumped-up Prussian-style Junkers running agriculture everywhere in the EU.
FinnishUnionin on tarjottava apuaan vuoropuhelun aikaan saamiseksi ja annettava ylimenokauden sujua mahdollisimman menestyksellisesti.
The Union must offer its assistance in terms of dialogue, and it must also strive to make the transition as successful as possible.
FinnishJos minulta kysytään, niin kaikki olisi voinut sujua hiukan nopeammin, ja on valitettavaa, että esittelijän työtä viivästytettiin niin paljon.
As far as I am concerned, it could all have gone a bit faster, and it is unfortunate that he was so seriously held back.
FinnishJa nyt alkaa sujua.
FinnishMeidän on yksinkertaisesti tehtävä voitavamme sen varmistamiseksi, että kaikki tarvittavat turvatoimet toteutetaan, jotta vaalit voisivat sujua kitkattomasti.
We simply must do whatever we can to ensure that all the necessary safeguards are in place for them to proceed smoothly.
FinnishJotta eurosetelien tuotannolla olisi mahdollisuus sujua kitkattomasti, 8 eri paperitehdasta ja 10 eri painotaloa valmisti prototyyppejä vuonna 1997.
To enable euro banknote production to proceed smoothly prototypes were manufactured by eight different paper mills and ten different printing works in 1997.
FinnishTässä menettelyssä, jonka on periaatteessa tarkoitus sujua kirjallisesti, oikeudelliset päätökset koskevat enintään 2 000 euron suuruisia vaatimuksia.
The small claims procedure, which is in principle designed to be conducted in writing, is one in which judicial decisions are taken in respect of claims up to a total of EUR 2 000.
FinnishKyseessä on poliittisten ehtojen luominen, jotta neuvoston commitment voi sujua häiriöttömästi ennen Kyproksen jäseneksi ottamista koskevien neuvottelujen alkamista.
It is about creating the political conditions for the Council's commitment on starting the accession negotiations with Cyprus being put into action without hindrance.