FI soittaa
volume_up
[soitan|soittanut] {verbo}

1. generale

soittaa (anche: kutsua, huudella)
Ongelmatapauksissa voit soittaa neuvontapalveluihimme.
In case of problems, you can call on our assistance services.
Jos tässä on ongelmia, voit soittaa neuvontapalveluumme.
If it fails to do this, you can call on our assistance services.
Microsoft LifeCam -verkkokameralla voit soittaa sukulaisillesi yhdellä painikkeen painalluksella.
Microsoft LifeCam webcams make it easy to call your family and with a touch of a button.
soittaa (anche: kutsua)
Ongelmatapauksissa voit soittaa neuvontapalveluihimme.
In case of problems, you can call on our assistance services.
Jos tässä on ongelmia, voit soittaa neuvontapalveluumme.
If it fails to do this, you can call on our assistance services.
Jos näin ei tapahdu, voit soittaa neuvontapalveluumme.
If they do not do so, you can call on our assistance service.
Voivatko ihmiskaupan uhrit esimerkiksi soittaa numeroon 112 ja saada apua?
For example, will the victims of illegal trafficking in humans be able to dial 112 and ask for help?
Muistan, että yritin soittaa numeroon 112 eli hätänumeroon.
I can remember trying to dial 112 – the emergency number.
Kuinka voin alankomaalaisena tehdä itseni ymmärretyksi Kreikassa, jos minun täytyy soittaa hätänumeroon?
How can I as a Dutchman make myself understood in Greece when I dial an emergency number?
Turvamiehet tulivat kutsusta, mutta – tätä ette todennäköisesti tienneet – en saanut soittaa Belgiasta ulkomaille.
The security guards came when called but – you are probably not aware of this – I could not make a phone call outside Belgium.
Onko heillä numeroa, johon voi soittaa ongelmatilanteissa, tai johon soittamalla voi tilata tuotteita?
Do they have a phone number that you can call if you have a problem, or that you can use to place an order?
Onko yrityksellä numeroa, johon voi soittaa ongelmatilanteissa tai johon soittamalla voi tilata tuotteita?
Do they have a phone number that you can call if you have a problem, or that you can use to place an order?
Meidän täytyy soittaa tämä melodia neuvostolle ja sitten toivoa suosionosoituksia.
We have to play this tune to the Council and hope for its applause.
Voit myös soittaa musiikkia tietokoneessa CD-levyaseman kautta.
You can also use a CD drive to play music CDs on your computer.
Voin soittaa seisaaltaan, istualtaan tai kävellessä.
I can play from standing, sitting or walking.
Teidän ei tarvitse maksaa puhelusta yhtään mitään, voitte soittaa minulle milloin tahansa, ei ainoastaan öisin.
You need not pay anything at all; you can ring me up whenever you like - but not at night, please.
Perhaps we could ring the bells.
She'll ring you up on the mobile."
EMU soittaa kuolinkelloja kansakuntiemme itsemääräämisoikeudelle, vapaudelle ja riippumattomuudelle.
EMU sounds the death knell for the sovereignty, freedom and independence of our nations.
Siksi mietintö on hälytyskello, jota Euroopan parlamentti soittaa nyt.
It is therefore an alarm bell that the European Parliament is today sounding.
Tämän tapauksen pitää soittaa hälytyskelloja kaikille jäsenvaltioille ja hallituksille niiden poliittiseen vakaumukseen katsomatta.
This is a case which must sound a warning bell for all Member States and governments, regardless of their political persuasion.
Hänen pyyntöihinsä saada soittaa vaimolleen, työnantajalleen ja asianajajalleen vastattiin kieltävästi.
His requests for permission to telephone his wife, employer and lawyer were all refused.
Jopa nykypäivänä, rouva Moreau, me voimme soittaa puhelimella aivan ilmaiseksi.
Today it is possible, Mrs Moreau, to telephone free of charge.
We can telephone through the Internet.
soittaa (anche: hälyttää)
soittaa (anche: soinnuttaa, laulaa sointuja)
soittaa
Jos yrität soittaa ilmaiseen Europe Direct -palvelunumeroon ja kysyt kysymyksen liettuaksi, sinua kehotetaan odottamaan puoli tuntia.
If you try to call the toll-free number for Europe Direct and ask a question in Lithuanian, you will be advised to wait for half an hour.
EMU soittaa niiden useita vuosikymmeniä kestäneiden suhteiden kuolinkelloja, jotka ovat ajoittain olleet kömpelöt mutta hyvin rikkaat ja inhimillisen lämpimät.
It tolls the bell for many decades of relations, sometimes inept, but of great wealth and human warmth.

2. Musica

soittaa (anche: puhaltaa)

Esempi di utilizzo "soittaa" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

FinnishEhkä asiaan voitaisiin saada muutos, tai kelloa voitaisiin soittaa aikaisemmin.
Perhaps something could be done about this, or the bell could be rung a bit earlier.
FinnishTänään ilomme on maalattu samoin värein, ja se soittaa samaa upeaa musiikkia.
Today our joy is painted in the same colours and plays to the same marvellous music.
FinnishTätä kelloa pääjohtaja soittaa jokaisen EKP:n neuvoston kokouksen alussa.
The bell used by the President to mark the start of each Governing Council meeting
FinnishSiksi mietintö on hälytyskello, jota Euroopan parlamentti soittaa nyt.
It is therefore an alarm bell that the European Parliament is today sounding.
FinnishHyvät parlamentin jäsenet, orkesterimuusikko ei voi yksin soittaa kokonaista sinfoniaa.
Ladies and gentlemen, a single musician cannot perform a symphony.
FinnishViulisti Sirena Huang soittaa teknisesti loistavan ja tunteellisesti vivahteikkaan esityksen.
Violinist Sirena Huang gives a technically brilliant and emotionally nuanced performance.
FinnishEMU soittaa kuolinkelloja kansakuntiemme itsemääräämisoikeudelle, vapaudelle ja riippumattomuudelle.
EMU sounds the death knell for the sovereignty, freedom and independence of our nations.
FinnishVapaa-aikanaan hän soittaa ja levyttää musiikkia eri bändeissä.
In his spare time, he plays and records music with various bands.
Finnish. - Arvoisa puhemies, esittelijä Hallin mietintö soittaa hälytyskelloja.
on behalf of the Verts/ALE Group. - Madam President, the Hall report is ringing the alarm bells.
FinnishUrheilussa doping on kuin pappi, joka tekee syntiä, tai kuin muusikko, joka soittaa nuotin vierestä.
Doping in sport is like a priest who sins or a tone-deaf musician.
FinnishYksi soittaa Dagestaniin, toinen Moskovaan, kolmas Makedoniaan ja neljäs kenties Kölniin.
The first is talking to Dagestan, the second to Moscow, the third to Macedonia and the fourth perhaps to Cologne.
Finnish15:22 Kertoja: Kanzi soittaa ksylofonia; hän säestää innokkaasti kaksin käsin tri Suen laulua.
15:22 Narrator: Kanzi plays the xylophone; using both hands he enthusiastically accompanies Dr. Sue's singing.
FinnishHätänumeroon voi soittaa mistä tahansa Bulgarian alueelta. Palvelu toimii nopeasti, ja sen käyttö on ilmaista.
The system will be dialable from any point of the national territory and will guarantee fast and free access to this service.
FinnishToiseksi, haluaisin käyttää tilaisuutta hyväkseni ja soittaa hälytyskelloa Barcelonan prosessin toteutumiseen liittyen.
Secondly, I would like to take this opportunity to raise the alarm over the way the Barcelona process was conducted.
FinnishSilloin minulle selvisi, että ainakaan silloin teknikkojen ei ollut mahdollista soittaa radiostudion ulkopuolelle.
I realised that the technicians were unable, at least this was the case at the time, to get an outside line from the radio studio.
FinnishSiksi on tullut aika soittaa hätäkelloja ja vaatia, ettei lakeja tulkita väärin ja että medialle annetaan vapaus tehdä työnsä.
It is therefore time to raise the alarm, and to insist that the law is not abused and that the media are given free rein.
FinnishOn syytä soittaa varoituskelloja: meidän ei tule sekoittaa joustavaa ja selkeää toimintakehystä ja turvallisuussäännöksiä keskenään.
A warning bell must be rung here: flexibility and clarity of the framework must not conflict with the rules of safety.
FinnishSaksan armeijan orkesteri soittaa.
FinnishEMU soittaa niiden useita vuosikymmeniä kestäneiden suhteiden kuolinkelloja, jotka ovat ajoittain olleet kömpelöt mutta hyvin rikkaat ja inhimillisen lämpimät.
It tolls the bell for many decades of relations, sometimes inept, but of great wealth and human warmth.
FinnishOlisi todella väärin soittaa monietnisen Kosovon kirkonkelloja, jos sallimme sen, että siitä tulee todellisuudessa monoetninen.
It would indeed be iniquitous to be turning the prayer wheels for a multi-ethnic Kosovo if we are in fact letting it become mono-ethnic.