FI

pudota [putoan|pudonnut] {verbo}

volume_up
1. generale
Pudota tiedosto kohtaan, johon haluat pikakuvakkeen, niin pikakuvake tulee siihen.
Drop the file where you want the shortcut, and a shortcut icon appears.
Pudota muutama valokuva keskusteluun, ja keskustelijat näkevät ne heti.
Drop a few photos into the conversation and they can see them right away.
Tiedostoja kopioidaan ja siirretään tavallisesti vedä ja pudota -menetelmän avulla.
Most people copy and move files using a method called drag and drop.
Siihenkö pisteeseen asti, että lentokoneet alkavat pudota?
To the point at which the planes start to fall out of the sky?
Minun mielestäni elintarviketurvallisuus ei saisi pudota kelkasta talousarviota koskevista syistä.
In my view, food safety should not fall by the wayside because of budgetary constraints.
Euroopasta on vaarassa tulla pohjaton taloudellinen kuilu, emmekä me halua pudota siihen.
Europe risks becoming a financial bottomless pit, and we do not want to fall into it.
Siihenkö pisteeseen asti, että lentokoneet alkavat pudota?
To the point at which the planes start to fall out of the sky?
Sen vuoksi se ei saa luettaessa "pudota käsistä", kuten espanjaksi sanomme, koska se on niin painava.
Therefore, as we say in Spanish, it should not 'fall out of your hands' when it is being read, because it is so heavy.
2. Economia: "hinnoista ym."

Esempi di utilizzo "pudota" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

FinnishNaiset esimerkiksi ovat miehiä paljon suuremmassa vaarassa pudota köyhyysrajan alapuolelle.
For instance, women are at much greater risk than men of finding themselves below the poverty line.
FinnishEmme saa pudota vaaralliseen ansaan sisältöä tarkasteltaessa.
When it comes to the substance of legislative acts, we simply must not blunder into any dangerous traps.
FinnishMinkään julkisen elämän osan ei pidä pudota kehityksen kelkasta ihmisen herkkätunteisuuden kehittyessä.
No aspect of public life should be immune to progress and to the evolution of people's sensibilities.
FinnishRanskan hallitus on elämöinyt kompromissista kieltäytymisestä ja varoittanut, että päitä saattaa pudota.
The French Government has made loud noises about refusing to compromise and has warned that heads could roll.
FinnishJos emme pysty päättämään tästä asiasta, vammaiset voisivat kirjaimellisesti pudota rakoon, rakoon, josta me olisimme itse vastuussa.
Our failure to agree this crucial part of the text would leave disabled people quite literally falling through the crack, a crack for which we would ourselves be responsible.
FinnishSitä paitsi paikalliset tuotteet ja pientuottajat ovat suuressa vaarassa pudota pois markkinoilta, koska ne eivät voi pitää tarjolla ylisuurten järjestelmien vaatimaa volyymia.
There is also a serious risk of regional products and small producers being excluded from the market, since they cannot stock the large volumes required by the large-scale system.