"pohja" traduzione inglese

FI

"pohja" in inglese

volume_up
pohja {sostantivo}
EN

FI pohja
volume_up
{sostantivo}

1. generale

pohja (anche: perusta, päämaja, pesä, koti)
volume_up
base {sostantivo}
Kaikilla ehdottamillamme toimilla tai toimenpiteillä on oltava vankka tieteellinen pohja.
There has to be a sound scientific base for any of the actions or measures we propose.
Voin tässä yhteydessä sanoa, että Ruotsin kokemuksen perusteella tämä pohja pitää tehdä mahdollisimman laajaksi.
Swedish experience suggests that it is wise to have as broad a base as possible.
Tämän ansiosta on mahdollista luoda vähitellen laajempi pohja tutkimustoiminnalle kaikkialla Euroopassa.
This will make it possible gradually to establish a broader base of research activities throughout Europe.
pohja (anche: perä, takaosa, jumbosija, istuin)
volume_up
bottom {sostantivo}
Kun taloudelta sitten putoaa pohja pois, sillä saattaa olla valtavia epäsuoria seurauksia.
And when the bottom falls out of an economy there can be enormous knock-on effects.
Muuten budjettipolitiikalta putoaa pohja kokonaan pois.
Otherwise, the bottom will fall out of budget policy altogether.
Araljärven pohja ei ole kaunista katsottavaa.
So what you find in the bottom of the Aral Sea ain't pretty.
pohja
volume_up
base runner {sostantivo}
pohja (anche: kenttä, sänky, vuode, esiintymä)
volume_up
bed {sostantivo}
volume_up
floor {sostantivo}
volume_up
layout {sostantivo}
volume_up
rock bottom {sostantivo}
pohja (anche: antura, jalkapohja, meriantura)
volume_up
sole {sostantivo}
pohja (anche: perusta)
volume_up
substratum {sostantivo}

2. Arte

pohja (anche: tausta)
volume_up
ground {sostantivo}
Minusta kummallakin puolella on ennen kaikkea löydettävä yhteinen pohja yhteisymmärrykselle siitä, mitä tämän tavoitteen saavuttamiseen kuuluu.
I think that both sides need, first of all, to find common ground on understanding what is involved in achieving this objective.
Vaikka tehokarjatalous vähenisikin voimakkaasti, kestäisi vielä yli 20 vuotta ennen kuin EU: n pohja- ja pintavedet olisivat edes kutakuinkin terveitä.
Even if animal husbandry were to become much less intensive, it would still be over 20 years before the surface and ground waters in the EU were even reasonably healthy again.

Esempi di utilizzo "pohja" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

FinnishJatkon kannalta on ratkaisevan tärkeää luoda vakaa pohja talouden elpymiselle.
Looking forward, it will remain crucial to lay sound foundations for a recovery.
FinnishNizzan sopimus ei ole riittävä pohja menestyksekkäälle lisälaajentumiselle.
The Treaty of Nice is not an adequate basis for successful further enlargement.
FinnishYleisesti arvioiden Kroatialla on vankka pohja edistymiselle tulevaisuudessa.
Generally speaking, Croatia has solid foundations on which to make further progress.
FinnishToistan sen, mitä sanoin alussa: Euroopan taloudella on edelleen vankka pohja.
I repeat what I said at the start: the European economy is still on solid foundations.
FinnishTulevaisuutta ajatellen komission on luotava pohja rakenteellisemmalle avulle.
For the future the Commission should lay the foundation for more structural assistance.
FinnishTyömme on hyvä pohja, jolle uusi parlamentti voi rakentaa omaa työtään.
Our work has provided a good basis for the newly elected Parliament to build on.
FinnishKun laillisuuden pohja hävitetään, rakenteet murtuvat yksi kerrallaan.
When the basis of the legal system is destroyed the structures break up one by one.
FinnishNäin syntyy pohja Euroopan kansallisvaltioiden liittovaltion perustuslaille.
The principles of a constitution for a European federation of nation states are the same.
FinnishEuroopan talous on antanut edelleen merkkejä voimakkaasta kasvusta, jolla on vankka pohja.
The European economy has continued to show strong growth based on solid foundations.
FinnishEuron kohdalla tällaisella luottamuksella on kuitenkin ohut pohja.
The basis for that confidence, however, is rather shaky in the case of the euro.
FinnishNäin luodaan pohja yhtenäisille, ”sisäisille” euromaksumarkkinoille.
This will provide the foundation for a single ”domestic” euro payments market.
FinnishCornelissenin erinomainen mietintö on hyvä pohja keskustelulle.
I think Mr Cornelissen's excellent report is a good basis for discussion.
FinnishPohja näille suhteille on luotu parlamentaarisessa sekavaliokunnassa.
This has been established within the framework of the Joint Parliamentary Committee.
FinnishNykyiset kansallisvaltiot eivät ole hyvä pohja Euroopan unionille.
Working nation-states do not make a good basis for the construction of Europe.
FinnishTämä on ainoa tapa saavuttaa vakaa ja varma pohja energiasuhteillemme.
This is the only way to have a stable and secure platform for our energy relationship.
FinnishKuten komissio toivoi, uskon, että meillä on vihdoinkin käytössämme hyvä pohja keskustelulle.
As the Commission wanted, I believe that we finally have a good basis for discussion.
FinnishErikan on rakentanut japanilainen telakka niin, että siinä on yksinkertainen pohja.
The Erika was built at a Japanese shipyard and is single-hulled.
FinnishTalouskasvu on välttämätön mutta ei riittävä pohja kehitykselle.
Economic growth is a necessary but not an adequate condition for development.
FinnishKäsillä oleva Albert Dessin raportti on hyvä pohja uudistustyön jatkamiseksi.
The report by Mr Dess is a good basis for continuing the reform.
FinnishNämä kysymykset ovat keskustelumme pohja, ja niihin meidän on vastattava.
Those are the questions that lie behind this debate and on which we need to express our views.