"paljon" traduzione inglese

FI

"paljon" in inglese

FI

paljon {avverbio}

volume_up
paljon
Se aikoo edistää pääomavaatimuksia koskevaa direktiiviä ja paljon, paljon muuta.
It is going to push for the capital requirements directive and much, much more.
Silloin se olisi paljon, paljon vaikeampaa ja se kestäisi vielä paljon kauemmin.
If that happened things would be much, much more difficult and would take much longer.
Se on aivan liian paljon apeutta, ihan liian paljon surua aivan liian pienestä syystä.
It's much, much too much sadness, much too much grief at far too slight a cause.
paljon (anche: usein, hyvin paljon)
Niillä on paljon monimuotoisuutta ja paljon hiiltä, joita haluamme suojella.
They have a lot of biodiversity, a lot of carbon, things we want to protect.
Se maksaa tietenkin paljon ja aiheuttaa paljon vaivaa autonomistajille.
That costs a lot of money, of course, and causes a lot of inconvenience for car owners.
Kansainvälinen yhteisö voi tehdä paljon, ja me teemmekin paljon.
The international community can do a lot, and we are doing a lot in fact.
Mutta tämän epidemian seuraamukset ulottuvat paljon terveydenhuoltoalaa kauemmas.
But the implications of this epidemic go far beyond the health sector.
Vaadimme paljon muodollisempaa parlamentaarista päätöksentekomenettelyä.
We require a far more formal decision-making procedure of a parliamentary type.
Poliittinen kuluttaja on tavallisesti paljon poliitikkoja vastuullisempi.
Politically aware consumers are generally far more responsible than politicians.
Edistys on varsin huomattavaa, ja se merkitsee paljon Euroopan kansalaisille.
They are quite significant and they will make a real difference to European citizens.
Maataloudessa työskentelee selvästikin vielä melko paljon nuoria.
Obviously, there are still quite a lot of youngsters working in agriculture.
Kyseisen direktiivin soveltamisessa on ollut paljon ongelmia Kreikassa.
The application of this directive has been quite problematic in Greece.
paljon (anche: liikaa)

Esempi di utilizzo "paljon" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

FinnishHaluan korostaa, että myös näissä kymmenessä jäsenvaltiossa on paljon vaurautta.
I should like to point out that these ten Member States also have great wealth.
FinnishOlette kuitenkin kiinnittänyt paljon huomiota vaalipiiriini Pohjois-Irlannissa.
However, you have taken a great interest in my constituency of Northern Ireland.
Finnish. - (EN) Markkinoilla on edelleen liian paljon vaarallisia tuotteita.
in writing. - There are still too many unsafe products available on the market.
FinnishTiedän, että hän on tehnyt paljon asian eteen, kuten muutkin parlamentin jäsenet.
I know he has worked very hard on this case, as have other Members of Parliament.
FinnishSiitä voin todeta vain, että paljon melua tyhjästä. Tämä on hutera kompromissi.
All I can say in that regard is: the mountain laboured and brought forth a mouse.
FinnishAsiaan, josta nyt keskustelemme, liittyy paljon tuskaa, kärsimystä ja kuolemaa.
There is pain, suffering and death involved in this issue we are debating here.
FinnishToistuva epäasiallinen keskustelu on aiheuttanut paljon harmia kaikkialla EU:ssa.
The re-emerging unseemly debate has caused a great deal of harm to the entire EU.
FinnishLiikenteen alan työnantajat pitävät tuottoa paljon turvallisuutta tärkeämpänä.
Where transport sector employers are concerned, profit comes well before safety.
FinnishMatkaa on vielä paljon, mutta parlamentti pysyy jatkossakin tapahtumien tasalla.
There is still a long way to go, but Parliament will keep its finger on the pulse.
FinnishKaikkien 27 jäsenvaltion terveydenhuoltojärjestelmissä on edelleen paljon eroja.
Many inequalities can still be seen in the health systems of the 27 Member States.
FinnishMitkä Euroopan maat ostavat tällä hetkellä brittiläistä lihaa ja kuinka paljon?
Which European countries are currently buying British meat, and in what quantity?
FinnishJa kunnioitus tiimiä kohtaan on paljon tärkeämpää kuin kaikki maine maailmassa.
And the respect of your team is more important than all the laurels in the world.
FinnishOlemme parlamentissa pyytäneet 300: aa paikkaa, mikä ei todellakaan ole paljon.
We in Parliament have asked for a staff of 300, which is definitely not too many.
FinnishSWIFTiin liittyvät menettelyt jättävät tässä suhteessa paljon toivomisen varaa.
The procedures surrounding SWIFT left a great deal to be desired in this respect.
FinnishLapset, jotka eivät pääse koulutukseen, joutuvat paljon todennäköisemmin töihin.
Children denied access to education are more likely to be engaged in child labour.
FinnishJa hyvä esittelijä mainitsi Hans Weilin nimen, jolle olemme kaikki paljon velkaa.
And the rapporteur has mentioned Mr Hans Weil, to whom we all owe a great deal.
FinnishErityisen paljon annan arvoa sille, että Venäjä-yhteistyössä nähtiin suuri vaiva.
I especially appreciate the trouble that was gone to over cooperation with Russia.
Finnish(EN) Olen hyvin tietoinen, että nuoria ihmisiä, joita asia koskee, on paljon.
I am very conscious of the fact that the number of young people involved is large.
FinnishMoni asia vaatii kuitenkin vielä paljon huomiota, koska mikään ei tapahdu hetkessä.
Yet there are a number of infuriating aspects, because everything takes so long.
FinnishMonissa maissa tämän hyväksi tehdään jo työtä, mutta tehtävää on vielä paljon.
Many countries are doing that at the moment, but there is still a long way to go.