"päätepiste" traduzione inglese

FI

"päätepiste" in inglese

FI

päätepiste {sostantivo}

volume_up
päätepiste (anche: päätekohta)
Kosovon asemaa koskeva ratkaisu on entisen Jugoslavian hajoamisen päätepiste.
The Kosovo status settlement represents the end point in the dissolution of the former Yugoslavia.
Se oli kuitenkin vasta lähtö- eikä päätepiste.
However, it was a starting point, not an end point.
Säädöskäytäntö on kuitenkin eritoten EU:ssa prosessi – pitkällinen prosessi – eikä päätepiste.
But lawmaking, especially at a European level, is a process – a lengthy process – not an end point.
päätepiste
Se on tämän kehitysprosessin päätepiste, ja huomattakoon, että se tapahtuu ilman, että kansallisilla demokratioilla on mitään mahdollisuutta reagoida asiaan.
This is actually the end-point of this development process - and, what is more, it is taking place without the national democracies having the opportunity to react.

Esempi di utilizzo "päätepiste" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

FinnishViimeisen istuntokauden lopussa sovittu paketti ei ole päätepiste vaan lähtökohta.
The package agreed at the end of the last session is not an end but a point of departure.
FinnishTämän pitäisi panna päätepiste keskustelulle salaisista vankiloista ja kauttalennoista.
That should put an end to the debate on secret prisons and transit flights.
FinnishOn aivan selvää, ettei Kööpenhaminan kokous ole prosessin päätepiste.
It is quite evident that Copenhagen will not be the end of the process.
FinnishSe on tämän vaalikauden aikana toteutetun prosessin päätepiste.
This marks the end of a process carried out throughout this term of office.
FinnishSlovakeille se on yhden seikkailun päätepiste ja toisen alku.
For the Slovaks, it is the end of one adventure and the start of another.
FinnishPäätepiste on nyt Kosovo, mutta ei tämä siihen lopu.
The latest and worst is the current crisis in Kosovo, but it does not end there.
FinnishTämä ei ole prosessin päätepiste, mutta valtava edistysaskel.
This is not the end of the process, but it is a huge step forward.
FinnishTämä ei ole mikään keinotekoinen vaan vakavasti otettava päätepiste.
This is a genuine deadline, not a theoretical one.
FinnishPalveludirektiivi ei kuitenkaan ole päätepiste palvelujen sisämarkkinoiden kehittämiselle.
The Services Directive does not, however, represent an end to the development of the internal market in services.
FinnishEuron käyttöönotto on pitkän prosessin päätepiste mutta samalla myös historiallinen uusi alku.
The introduction of the euro marks at one and the same time the end of a long process and a historical new beginning.
FinnishHänellä on jatkossa todella paljon tehtävää, koska kuten nyt näemme, Kööpenhamina ei ole tien päätepiste.
She will, in fact, have a lot to do because, as we are now seeing, Copenhagen will not be the end of the road.
FinnishTämä vuoden 2000 varovainen HVK ei voi olla mitenkään kehityksen päätepiste vaan ensimmäinen askel kohti perustuslakia.
This timid IGC 2000 can in no way represent an end result, but only the first step towards a constitution.
FinnishSe ei saa kuitenkaan olla päätepiste.
FinnishTämä ei kuitenkaan ole päätepiste asialle.
FinnishTämä ei ole menettelyn päätepiste.
FinnishEuro ei koskaan ollut päätepiste.
FinnishKansainvälisten rahoitusmarkkinoiden katastrofille ja sitä seuranneelle reaalitalouden kriisille on pantava päätepiste.
A line needs to be drawn under the disaster of the international financial markets, and the crisis of the real economy this triggered.
FinnishHaluan puhua pitkän aikavälin näkemyksen puolesta, koska me kaikki tiedämme, että uudistusten osalta tämä ei ole suinkaan päätepiste.
I should like to argue in favour of long-term vision, for we all know that this is not the end where reforms are concerned.
FinnishNäiden tavoitteiden yksityiskohtainen saavuttamistapa ei ole vielä selvillä, mutta tiedämme jo sen, missä ovat alku- ja päätepiste.
The path to these goals has not yet been marked out in detail, but we already know where the starting and finishing lines are.
FinnishYhtenäisvaluutta on yhtä aikaa päätepiste ja uusi lähtöpiste heikoille kovemman ja vahvoille hyvin suosiolliselle Euroopan unionille.
The single currency represents both a result and a new point of departure for a European Union which penalises the weak and favours the strong.