"pääluokka" traduzione inglese

FI

"pääluokka" in inglese

EN
FI

pääluokka {sostantivo}

volume_up
pääluokka (anche: ääni, sointi, mielipide, äänitorvi)
volume_up
voice {sostantivo}

Esempi di utilizzo "pääluokka" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

FinnishVastuuvapaus 2005: pääluokka VI, Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (äänestys)
Discharge 2005: Section VI, European Economic and Social Committee (vote)
FinnishTarkistus 715, Pääluokka - Parlamentti: 3,1 miljoonan euron leikkaaminen momentilta 209.
Amendment 715, section - Parliament: a reduction of EUR 3.1 million on item 209.
FinnishVastuuvapaus 2005: pääluokka VIIIB, Euroopan tietosuojavaltuutettu (äänestys)
Discharge 2005: Section VIII B, European Data Protection Supervisor (vote)
FinnishHuomaamme vuodesta toiseen, kuinka talousarvion pääluokka IV on pahasti alirahoitettu.
Year after year, we see how Section IV of the budget is severely underfunded.
FinnishTarkistus 493, Pääluokka - Parlamentti: 1,9 miljoonan euron leikkaaminen momentilta 1100.
Amendment 493, section - Parliament: a reduction of EUR 1.9 million on item 1100.
FinnishEsitys lisätalousarvioksi nro 4/2010: Pääluokka III - Komissio (vuoden 2009 ylijäämä) (
Draft amending budget No 4/2010: Section III - Commission (2009 surplus) (
FinnishVuoden 2010 talousarviomenettelyn suuntaviivat - (pääluokka III - Komissio) (
Guidelines for the 2010 budget procedure - Section III, Commission (
FinnishVastuuvapaus 2006: pääluokka VI, Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (
2006 discharge: EU general budget, section VI - European Economic and Social Committee (
FinnishEnnakkoarvio tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2011 - Pääluokka I - Euroopan parlamentti (
Estimates of revenue and expenditure for the year 2011 - Section I - Parliament (
FinnishTalousarviokehykset ja painopisteet vuonna 2009 (pääluokka III) (
2009 budget, Section III - Commission: budgetary framework and priorities for 2009 (
FinnishPääluokka VIII(B) – Euroopan tietosuojavaltuutettu (2006/2021 (BUD)).
Section VIII(B) – European Data Protection Supervisor (2006/2021 (BUD)).
FinnishVastuuvapaus 2006: pääluokka IX, Euroopan tietosuojavaltuutettu (
2006 discharge: EU general budget, section IX - European Data Protection Supervisor (
FinnishEnnakkoarvio tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2012 - Pääluokka I - Euroopan parlamentti (
Estimates of revenue and expenditure for 2012 - Section I - Parliament (
FinnishVuoden 2011 talousarviomenettelyn painopisteet - pääluokka III - Komissio (
Priorities for the 2011 budget - Section III - Commission (
FinnishVastuuvapaus 2009: EU:n yleinen talousarvio - pääluokka III - Komissio (
2009 discharge: EU general budget, Section III - Commission (
FinnishEnnakkoarvio tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2012 - Pääluokka I - Euroopan parlamentti (keskustelu)
Estimates of revenue and expenditure for 2012 - Section I - Parliament (debate)
FinnishVastuuvapaus 2006: pääluokka VIII, Euroopan oikeusasiamies (
2006 discharge: EU general budget, section VIII - European Ombudsman (
FinnishVastuuvapaus 2008: EU:n yleinen talousarvio - pääluokka III - Komissio
2008 discharge: EU general budget - Section III - Commission
FinnishVastuuvapaus 2006: pääluokka VII, alueiden komitea (
2006 discharge: EU general budget, section VII - Committee of the Regions (
FinnishVastuuvapaus 2005: pääluokka VIIIA, Euroopan oikeusasiamies (äänestys)
Discharge 2005: Section VIIIA, European Ombudsman (vote)