"ongelma" traduzione inglese

FI

"ongelma" in inglese

volume_up
ongelma {sostantivo}

FI ongelma
volume_up
{sostantivo}

ongelma (anche: harjoitus, harjoitustehtävä)
volume_up
problem {sostantivo}
Länsi-Saharan ongelma on poliittinen ongelma, siirtomaavallan purkamista koskeva ongelma.
The problem of Western Sahara is a political problem, a problem of decolonisation.
Ongelma koskee Eurooppaa, tämä ongelma koskee koko eurooppalaista demokratiaa.
The problem is for Europe. It is a problem for European democracy as a whole.
Tämä on koko Euroopan ongelma, ei pelkästään rajavaltioiden ongelma.
This is a European problem, it is not a problem for the countries on the border.
volume_up
issue {sostantivo}
Kyseessä on tyypillinen poliittiseen sitoumukseen liittyvä ongelma.
The issue of Jordan is an example of a typical problem of political compromise.
On selvää, että valikoimattomat tiedot ovat ongelma, jota emme voi välttää.
Clearly, bulk data is an issue and it is an issue that cannot be skirted round.
Tämä on keskeinen ongelma erityisesti - mutta ei yksinomaan - ympäristöpolitiikassa.
This is a fundamental issue in particular, but not solely, for environmental policy.
ongelma (anche: hätä, tilanne, aihe, aine)
volume_up
matter {sostantivo}
Hallintosuunnitelmiin liittyvä ongelma on ratkaistava kiireesti.
The problem with the management plans must be resolved as a matter of urgency.
Lopuksi totean maaseudun väestökadosta: kyseessä on ongelma, joka on voitettavissa.
Finally, on the matter of rural depopulation: this is a problem that can be overcome.
Minusta ongelma-asettelut ovat jotenkin periaatteellisia.
To my mind, there is a matter of principle involved in these problem areas.
ongelma (anche: selkkaus, levottomuus, vaiva, hankaluus)
volume_up
trouble {sostantivo}
Ongelma on, että tie helvettiin on päällystetty hyvillä tarkoituksilla.
The trouble is that the road to hell is paved with good intentions.
Ongelma on siinä, että meillä on varastoissa suuret määrät siipikarjanlihaa.
The trouble is that we have large quantities of poultry meat in storage.
Jos ongelma ei ratkea, voit etsiä ratkaisuja keskustelupalstoilta.
If you’re still having trouble, you can search the community forums .
ongelma (anche: hankaluus)
volume_up
glitch {sostantivo} [coll.]
ongelma (anche: este, pulma, vetosolmu)
volume_up
hitch {sostantivo}
Hidastuksen aiheutti tekninen ongelma, ei siis kaksinaamaisuus, vaan pelkkä tekninen ongelma.
There has been a technical problem, so no one was being devious; there was just a technical hitch.
ongelma (anche: vaikeus, oksa, takku, pulma)
volume_up
knot {sostantivo}
Arvoisa puhemies, Irakin ongelma on eräänlainen Gordionin solmu, joka on avattava kansainvälisen yhteisön mahdollisimman suuren yksimielisyyden avulla.
Mr President, the problem of Iraq is a Gordian knot which needs to be cut with the greatest possible consensus within the international community.

Esempi di utilizzo "ongelma" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

FinnishTietokoneessa tai palvelimessa voi olla väliaikainen ongelma verkkoyhteyksissä.
You or the server might be experiencing temporary network connectivity problems.
FinnishTämä ongelma on erityisen polttava AKT-maissa oleville yhteistyökumppaneillemme.
We too, as rapporteur, declare our obvious support for the Community response.
FinnishTerveydenhuoltoalan ammattilaisten maastamuutto on jo nyt merkittävä ongelma.
Therefore, appreciation for public health must be restored as soon as possible.
FinnishTämä on todellinen ongelma: menevätkö konkurssiin kansalaiset vai rahavalta?
The real dilemma is this: will it be the people or the plutocracy that defaults?
FinnishSe mihin esittelijä viittasi varovaisin sanakääntein, on toki selvä ongelma.
The difficulty to which the rapporteur referred so diplomatically is a real one.
FinnishMeillä on hälyttäviä tietoja siitä, miten yleinen ylipaino-ongelma on nykyään.
There are alarming indicators showing how common being overweight has become.
FinnishMaassa ei juurikaan ole kouluja eikä infrastruktuuria, korruptio on ongelma.
There are hardly any schools, hardly any infrastructure and corruption is rife.
FinnishJos ongelma ei ratkea, poista Skype-selainlaajennuksen asennus tietokoneestasi:
If that doesn't work, uninstall the Skype Web Plugin app from your computer:
FinnishEn näe tilannetta samalla tavalla, koska kyseessä on myös demokraattinen ongelma.
I do not see the situation in the same way, as it also concerns democratic problems.
FinnishKotimaassani on se ongelma, ettei tuulivoiman rakentamiselle löydy riittävästi tilaa.
In my country we have problems with finding enough space to develop wind power.
FinnishTämä ongelma ei ole yhtä yleinen kuin muut ongelmat, mutta se kannattaa tarkistaa.
This is not as common as the other problems, but it's something to consider.
FinnishKäyttöönotetuilla yleisillä rakenteilla pitäisi varmastikin voida ratkaista ongelma.
Surely the general structures that are provided should be able to handle this.
FinnishEläinkokeet ovat erittäin kiistanalainen ala, johon liittyy moraalinen ongelma.
Animal testing is a highly controversial area and involves a moral dilemma.
Finnish(PL) Arvoisa puhemies, terveydenhuoltohenkilöstön puute on globaali ongelma.
(PL) Madam President, the shortage of healthcare staff is a global phenomenon.
Finnish   Ilman pilaantuminen on merkittävä kansanterveydellinen ongelma Euroopan unionissa.
   Air pollution causes major public health problems within the European Union.
Finnish(EN) Vastaus oli lyhyt, mutta kysymys on hyvin vakava, eikä ongelma näin poistu.
The response was brief, but the question is a very serious one and it will not go away.
FinnishAavikoituminen ei olekaan vain Euroopan unionin vaan koko maapallon ongelma.
Indeed, desertification concerns not only the European Union, but the whole planet.
FinnishOlisi suuri virhe ajatella, että tämä ongelma koskee oikeistoa tai vasemmistoa.
It would be a great mistake to see this as a question of right- or left-wing politics.
FinnishKatson näin ollen, että näin edellytyksin tämä ongelma voidaan ratkaista.
I therefore believe that this premise will allow us to overcome this difficulty.
FinnishNäin ollen tarkistukset 43, 44 ja 52 ovat minulle ongelma, enkä voi hyväksyä niitä.
Thus, Amendments 43, 44 and 52 really pose problems for me, and I cannot accept them.