"menneisyys" traduzione inglese

FI

"menneisyys" in inglese

volume_up
menneisyys {sostantivo}

FI menneisyys
volume_up
{sostantivo}

menneisyys (anche: historia, tausta, kertomus, historiikki)
volume_up
history {sostantivo}
Menneisyys osoittaa, että väkivallasta päästään vuoropuhelun avulla.
History has shown that it was dialogue that provided a way out of violence.
Talouskumppanuussopimuksilla on vaikea menneisyys parlamentissa.
EPAs have a difficult history in this Parliament.
Arvoisa puhemies, tämän mietinnön menneisyys on jokseenkin myrskyisä.
Mr President, this report has a somewhat turbulent history.
menneisyys
volume_up
past {sostantivo}
Parlamentin mietinnöissä menneisyys ja tulevaisuus on kytketty selvästi yhteen.
There is a clear link between the past and the future in your reports.
Ehdolla on kuitenkin edelleen henkilöitä, joilla on kommunistinen menneisyys.
There are still nominated candidates with a Communist past.
Näillä aloilla Euroopan on koottava voimansa sen osoittaa menneisyys.
Europe must - as the past demonstrates - concentrate its strengths in these areas.

Esempi di utilizzo "menneisyys" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

FinnishSillä on suuri menneisyys mahtavana teollisuuslaitoksena Bridgwaterissa.
It has an enormous background of industrial muscle and might in Bridgwater.
FinnishSchüssel on mies, jolla on kunnioitettava menneisyys Euroopan politiikassa.
Mr Schüssel is a man with an honourable record in European politics.
FinnishViime päivinä menneisyys on jälleen nostanut päätään Timişoarassa ja Temesvárissa.
In Romania just now we are preparing for local authority elections.
FinnishMenneisyys kertoo todellakin, että direktiiviluonnoksen laatiminen oli vaikeaa ja myös hyvin ristiriitaista.
Indeed, that whole legacy shows that it was extremely difficult to draft the directive and that it was also highly controversial.
FinnishSen menneisyys on melko surkea.
FinnishMaalla oli kirjava menneisyys, kunnes 1980-luvun lopulla sotarikollinen Slobodan Milošević kumosi Kosovon autonomian Jugoslavian perustuslaissa.
It had a chequered fate, until, at the end of the 1980s, the war criminal Slobodan Milošević revoked Kosovo's autonomy in the Yugoslav Constitution.
FinnishMutta päästäksemme Madariagan tulevaisuuteen meidän täytyy oppia tuntemaan toisemme ja jokaisen menneisyys, koska vasta sitten voimme rakentaa tulevaisuutta yhdessä.
But to get to Madariaga's future we must learn to know each other, each other's pasts, because only then can we build a future together.
FinnishMenneisyys velvoittaa yhä enemmän nyt, kun maanpaon viimeiset todistajat, viimeiset verilöylyistä henkiin jääneet alkavat pikku hiljaa poistua keskuudestamme.
Remembrance is an even more pressing duty at this time when the last witnesses to the exile, the last to escape the carnage, are themselves quietly dying away.
FinnishLuetteloon kätkeytyi henkilöitä, joiden menneisyys on kaikkea muuta kuin moitteeton ja joista joidenkin ihmisoikeusjärjestöt väittävät syyllistyneen sotarikoksiin.
Hidden in those lists of names are people who could best be described as having less than satisfactory records, some implicated by human rights groups in war crimes.
FinnishTarkoituksena on luoda Hafenparkista maisemoitu alue, jossa otetaan huomioon teollinen menneisyys ja yhdistetään eri käyttötarkoitukset modernilla tavalla.
The aim of the Hafenpark competition is to design a landscaped area that takes into account the post-industrial setting and combines its various intended uses in a modern form.
FinnishNäillä kahdella maalla on hyvin pitkä yhteinen menneisyys, joka ulottuu ajassa taaksepäin aina 1800-luvulla käytyyn Tyynenmeren sotaan, jossa Peru menetti Arican ja Tacnan Chilelle.
These two countries have very long memories, stretching back to the War of the Pacific in the 19th century, in which Peru lost Arica and Tacna to Chile.