"liiketoiminta" traduzione inglese

FI

"liiketoiminta" in inglese

FI liiketoiminta
volume_up
{sostantivo}

liiketoiminta (anche: yritys, asia, juttu, ala)
volume_up
business {sostantivo}
Liiketoiminta säilyy ennallaan mutta samalla torjutaan maaseudun autioitumista.
Business will be done, but at the same time we will be combating depopulation.
"Liiketoiminta synnyttää liiketoimintaa", kuten tunnettu sanonta kuuluu.
'Business does business' is a familiar saying.
Yleisestihän tiedetään, että ilman kysyntää tämä liiketoiminta ei kukoistaisi.
It is generally known that without demand, this business would not flourish.

Esempi di utilizzo "liiketoiminta" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

FinnishJos perussääntöjä muutetaan, liiketoiminta kärsii ja niin kärsivät kaikki muutkin.
If the ground rules are changed, businesses suffer, as does everyone.
FinnishUusi liiketoiminta luo uutta työllisyyttä, jota Eurooppa tarvitsee kovasti.
New activity means new jobs, which Europe so desperately needs.
FinnishLiiketoiminta tarvitsee enemmän vapautta ja vastuullisuutta, ja meidän on lisättävä koulutusta ja tutkimustyötä.
We need more commercial freedom and more commercial responsibility.
FinnishJos todellakin otamme huomioon kansainväliset toiminnot, maailman merkittävin liiketoiminta liittyy öljyyn.
In fact, if we take into account the world's commercial activities, the leading trade is the oil trade.
FinnishLiiketoiminta tarvitsee pysyviä pitkäkestoisia perussääntöjä.
Finnish   – Arvoisa puhemies, valtameriliikenne ja satamat tarjoavat enemmän mahdollisuuksia väärinkäytöksille kuin moni muu liiketoiminta.
   – Mr President, seagoing shipping and ports offer more scope for abuse than many other businesses.
FinnishJos yrityksen liiketoiminta päättyy tai tilinpäätöksen ajankohta muuttuu, tilikausi voi olla alle 12 kuukautta.
Should the operations of a company end, or if the date of the financial statements is altered, the financial year may be shorter than 12 months.
FinnishSamalla meidän on lisättävä kuluttajien luottamusta tällaisia kaupankäyntipaikkoja kohtaan varmistamalla, että liiketoiminta on avointa ja oikeudenmukaista.
At the same time, we must promote consumer confidence on these platforms by ensuring that transactions are transparent and fair.
FinnishMeidän tehtävämme on kitkeä meriliikenteestä pois helppo raha sekä meriympäristöä ja sen luonnonvaroja vahingoittava häikäilemätön liiketoiminta.
It is our role to stamp out easy money and businesses without scruples in maritime transport that damage the marine environment and its resources.
FinnishKaikissa lajeissa ammattilaisurheilu ja sen ympärille perustettu liiketoiminta hyötyvät vapaaehtoisesta palkattomasta kansalaistoiminnasta ja julkisesta rahoituksesta.
In all sports, professional sport and businesses structured around it benefit from voluntary, unpaid, grassroots activity and public funding.
FinnishJos pienimuotoista kalastusta harjoittavia kalastajia ei ole, katoavat myös matkailijat ja kalahuutokauppoihin ja erikoistuotteisiin perustuva liiketoiminta.
If there are no longer any small-scale fishermen, then all of the tourist and economic activity from sales by auction and specialist catering will also disappear.
FinnishOngelma on se, että monet pienet ja keskisuuret yritykset eivät saa lainoja, vaikka niiden liiketoiminta olisi kannattavaa ja vaikka ne pystyvät työllistämään.
The problem is that there are many small and medium-sized enterprises that simply cannot get loans, even though they have viable businesses and can give employment.
Finnish(SV) Päätöslauselmaesityksessä on tehty melko paljon rakentavia ehdotuksia lisääntyneen kilpailun sekä parempien liiketoiminta- ja innovaatioedellytysten merkityksestä.
(SV) The proposal contains quite a few constructive proposals concerning the importance of increased competition and improved conditions for enterprise and innovation.
FinnishViittaan yhä yleisemmäksi tulleeseen päätökseen siirtää yritysten liiketoiminta yhtenäiselle talousalueelle parempien työ- ja verotusolosuhteiden perässä.
I refer to the increasingly common decision to transfer companies’ economic activity within an integrated economic area, in order to benefit from a more favourable fiscal and labour situation.
FinnishEuron käyttöönotto edistää varmasti osaltaan asiaa, ja nyt onkin jo todella korkea aika saada tätä varten myös yhtenäinen säännöstö, niin että myös sähköinen liiketoiminta turvataan.
The introduction of the Euro will undoubtedly have a positive effect and will mean that the time has also come for us to establish uniform regulations to safeguard electronic commerce.