"lehden" traduzione inglese

FI

"lehden" in inglese

Consulta le frasi di esempio per vedere il contesto in cui "lehden" viene usato.

Esempi di utilizzo "lehden" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

FinnishHeidän pitäisi myös liittyä lehden aloittamaan kampanjaan poikkeuksen jatkamiseksi.
They should also join the campaign to save the derogation started by magazine.
FinnishEY:n virallisen lehden on oltava saatavilla maksutta Eurooppa-palvelimella.
The Official Journal should be available free of charge on the Europa server.
FinnishEuroopan yhteisöjen virallisen lehden mukaan sen on esittänyt Espanjan hallitus.
The Official Journal reports that it was sent by the Spanish government.
FinnishKuten The Economist -lehden kansisivulla oli tällä viikolla: Eurooppa ei tee töitä!
As the front cover of The Economist said this week: Europe is not working!
FinnishVai onko todennäköisempää että Skeptic-lehden lukija teki tämän Photoshopilla?
Or is it more likely that a reader of "Skeptic" did this with Photoshop?
FinnishKyse on siitä, että halutaan varmistaa, että nämä 30 prosenttia ostavat lehden päivittäin.
It is about making sure that this 30% will continue to buy the paper each day.
FinnishPyydän aina jotakuta, joka tietää, missä kioski on, tuomaan minulle lehden.
I always ask someone who knows where the stand is to bring me one back.
FinnishVielä eilen The Guardian-lehden artikkelissa kerrottiin muista tapauksista.
Only yesterday, an article in The Guardian highlighted other incidents.
FinnishLehden mukaan työntekijät ovat pääasiallisia häviäjiä, mutta kuka puhuu työntekijöistä?
The workers, it explains, are the major losers. Yet who is talking about the workers here?
FinnishLiityitte A vos de Timor -lehden toimittajakuntaan alle 30-vuotiaana.
Before the age of 30, you joined the team of the A vos de Timor newspaper.
FinnishVoitte ostaa tämän lehden parlamentin kaupasta: se on kovaa pornoa.
Today you can buy this magazine in the Parliament’s shop: it is hardcore pornography.
FinnishFundamentalistit ovat sytyttäneet tuleen lehden toimitilat Peshawarissa.
Fundamentalists have set fire to the newspaper' s offices in Peshawar.
FinnishNämä ovat kysymyksiä, joita myös puhemies Hänsch esitti Die Zeit -lehden haastattelussa.
Our former President, Mr Hänsch, raised this same question in an interview with Die Zeit .
FinnishTämä kävi ilmi El País -lehden julkaisemasta salaisesta asiakirjasta, joka osoittautui oikeaksi.
This emerged from a secret document published by El País that turned out to be true.
FinnishMiten voidaan patentoida lehden solut, ellei itse lehteä patentoida?
Can one patent the cells of a leaf without patenting the leaf itself?
FinnishNäytän teille Atakan lehden, jossa on jäsen Van Ordenin kuva ja artikkeli sisäsivuilla.
I am going to show you the Ataka newspaper with a picture of Mr Van Orden and an article inside.
Finnish-lehden viimeisimmässä numerossa tultiin samaan tulokseen.
The latest issue of the Harvard Business Review came up with the same conclusion.
FinnishKerrankin kuulemme totuuden Financial Times -lehden johtavalta journalistilta Martin Wolfilta.
For once we are hearing the truth from a leader writer at the Financial Times, Martin Wolf.
FinnishVoisi käyttää mehiläisen kuvaa ja sen jälkeistä lehden kuvaa -- josta muodostuu "belief".
You could use the picture of a bee followed by a picture of a leaf -- and that's "belief," right.
FinnishKuulin sitten Lontoon -lehden toimittajalta, että mietinnölle oli varattu paikka helmikuussa.
I then learned from in London that it was given a slot in February.

Impara nuove parole

Finnish
  • lehden

Inoltre per più traduzioni bab.la mette a tua disposizione il dizionario Italiano-Tedesco.