"laskeutua" traduzione inglese

FI

"laskeutua" in inglese

FI

laskeutua [laskeudun|laskeutunut] {verbo}

volume_up
1. generale
Kokonaiset UFO-laivueet ovat saattaneet laskeutua parlamentin pihalle tänä iltana.
Entire squadrons of UFOs might have landed on Parliament's courtyard this evening.
Ne ovat saattaneet tai olisivat voineet laskeutua, mutta eivät ole.
They might and could have landed but have not done so.
Katsokaa tarkoin, mille lentokentälle laskeudumme.
Be careful which airport we are going to land at.
Uudet jäsenvaltiot pelkäävät, että uusi rautaesirippu voi laskeutua, tällä kertaa kuitenkin itärajoille eikä länsirajoille.
New Member States fear that a new Iron Curtain may fall into place, this time not on the Western, but on the Eastern borders.
Niin kuin tiedämme, rikki laskeutuu maahan, happamoittaa maaperää ja haittaa luontoa.
As we know, sulphur falls to the earth, acidifies the soil and does harm to nature.
2. Medicina
3. "kankaasta ym."
4. figurato

Esempi di utilizzo "laskeutua" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

FinnishKokonaiset UFO-laivueet ovat saattaneet laskeutua parlamentin pihalle tänä iltana.
Entire squadrons of UFOs might have landed on Parliament's courtyard this evening.
FinnishNe ovat saattaneet tai olisivat voineet laskeutua, mutta eivät ole.
They might and could have landed but have not done so.
FinnishVähentääksemme melusaastetta yhdymme myös siihen kieltoon, etteivät uudelleen luokitellut koneet saa nousta tai laskeutua öiseen aikaan.
In order to reduce noise pollution, we also support the ban on recertified aircraft taking off and landing at night.
FinnishNäimme tässä käytettävän ”helikopterimetodia”: kehitetään pölymyrsky, ja ennen kuin pöly ehtii laskeutua, helikopteri nousee jälleen.
We saw the 'helicopter method' being deployed here: 'whip up a storm of dust and before the dust settles, the helicopter takes off again'.
FinnishTeidän olisi ehkä pitänyt laskeutua Berlaymont-rakennuksen lasitornista toimistojemme syvyyksiin ja tulla valiokuntamme kokoukseen.
Perhaps you should have come down from the glass tower of the Berlaymont building into the depths of our offices and attended a meeting of our committee.
FinnishLentoyhtiöitä uhattiin, että elleivät ne luovuta näitä tietoja, niiden olisi maksettava suuret sakot tai niiltä saatettiin evätä oikeus laskeutua Yhdysvaltoihin.
The threat was made that, if the airlines did not comply, they would have to pay heavy fines or risk losing their landing rights.
FinnishArvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, dakotaintiaaneilla on viisas sanonta: "kun havaitset ratsastavasi kuolleella hevosella, on parasta laskeutua satulasta".
Madam President, Commissioner, the Dakota Indians have a wise saying: 'when you discover that you are riding a dead horse, the best strategy is to dismount'.
FinnishArvoisa Duisenberg, sallikaa keskuspankin laskeutua norsunluutornistaan ja paneutua niiden tavallisten ihmisten vaikeuksiin, jotka joutuvat pian käyttämään euroa.
Mr Duisenberg, the Central Bank needs to come down from its ivory tower and really get to grips with the difficulties facing those ordinary people who are soon going to have to work with the euro.