"lannistaa" traduzione inglese

FI

"lannistaa" in inglese

FI lannistaa
volume_up
[lannistan|lannistanut] {verbo}

En haluaisi lannistaa tai pettää kenenkään odotuksia, mutta kyllä siihen menee erinäisiä vuosia.
I don't want to discourage or disappoint anyone, but it will take several years.
En haluaisi myöskään lannistaa teitä kyseisten valtioiden sitoumuksen tason osalta.
Also, I would not like to discourage you with regard to the level of commitment of the countries concerned.
Ne eivät saisi lannistaa meitä, vaan pikemminkin niiden pitäisi kannustaa meitä jatkamaan sinnikkäämmin.
These should not discourage us but rather encourage us to persevere.
lannistaa (anche: pelottaa, huolestua)
But I didn't let that daunt me.
lannistaa (anche: masentaa)
lannistaa (anche: nujertaa)

Esempi di utilizzo "lannistaa" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

FinnishOn sanottava, että tilanne voi jossain vaiheessa lannistaa yhden jos toisenkin.
This evolution will perhaps be more discouraging at some times than at others.
FinnishEmme kuitenkaan anna tämän lannistaa itseämme vaan jatkamme samaan malliin.
However, we will not be put off by that, and we will continue down this path.
FinnishSe lannistaa mahdollisia tuensaajia ja saa kritiikkiä tarkastuselimiltä.
This discourages the beneficiaries and fuels criticism from the inspection bodies.
FinnishTämä lannistaa monia ihmisiä ja hidastaa rajatylittävää liikkuvuutta.
This fact is discouraging many people, causing a slowdown in cross-border mobility.
FinnishSe lannistaa ihmiset, jotka voisivat toimia hyödyllisesti sen nimissä.
It will dissuade those who could act effectively on its behalf from taking any action.
FinnishSamalla se lannistaa Turkin sitoutuneita demokraatteja.
Equally, it disheartens the country's committed democrats.
FinnishEnsimmäinen syy on, että työttömyys lannistaa ihmisiä eivätkä he siksi enää usko itseensä eivätkä muihin.
Firstly, because unemployment discourages people and makes them stop believing in themselves and in others.
FinnishMielestäni pääasia on, että me emme saa antaa vastoinkäymisten lannistaa meitä, vaan meidän on pysyttävä lujina.
The main thing, I think, is that we must not be discouraged by the difficulties, and we must persevere.
FinnishMeidän ei kuitenkaan pidä antaa tämän lannistaa itseämme.
FinnishTämä ei saa lannistaa meitä, ja olen iloinen niistä tiedoista, joita Cecilia Malmström kertoi.
That must not cause us to give up, and I am pleased to have received the information provided by Mrs Malmström in this House.
FinnishJotta yrittäjät voisivat investoida, heitä ei pidä lannistaa heti alkajaisiksi liian byrokraattisella sääntelyllä.
In order to invest, businessmen must not be discouraged from the start by overly bureaucratic regulations.
FinnishTutkimus- ja kehittämistoiminnan edistäjiä lannistaa niin ikään se, ettei yhteisöpatenttia ole vieläkään olemassa.
The continued lack of a Community patent is also a deterrent factor for leaders in research and development.
FinnishOlemme aina pystyneet voittamaan vastoinkäymiset, emmekä annan tämän katastrofin lannistaa itseämme.
We always have been, we have always been able to fight against adversity and we shall not let ourselves be beaten by this disaster.
FinnishDirektiivissä annettujen suuntaviivojen pitäisi pikemminkin rohkaista sekä jäsenvaltioita että viljelijöitä kuin lannistaa heitä.
The Directive's guidelines should encourage both the Member States and farmers, rather than put them off.
FinnishTämän ei pidä antaa lannistaa meitä.
FinnishMaataloustuotannosta ei saa tehdä jatkuvilla hinnanalennuksilla " helppoheikkiä" - sellainen lannistaa maatalousyrittäjät.
By constantly reducing prices, we should not turn our agricultural producers into whipping boys - it only serves to depress farmers.
FinnishEuroopan komission ja kansalaisten välillä on oltava vuoropuhelua, eikä millään tilanteilla saa lannistaa kansalaisia.
There must be dialogue between the European Commission and citizens, and there must not be any situations that would de-motivate citizens.
FinnishLisäksi katson, että valitusten laatimista koskevan oppikirjan laatiminen suorastaan lannistaa kansalaisia esittämästä niitä.
Furthermore, I think that compiling a textbook on how to write complaints will be a downright discouragement to citizens to actually write them.
FinnishTämä konflikti, jolla on kyky lannistaa parhaimmatkin meistä, vaatii jälleen kerran entistäkin suurempaa kärsivällisyyttä ja sitoutumista.
A conflict that has the capacity to exhaust the optimism of the best of us once again demands deeper reserves of patience and commitment.
FinnishJuuri tämän suunnattoman vaikean ja monimutkaisen prosessin yhteydessä emme saa antaa jatkuvien takaiskujen lannistaa meitä.
During this unusually difficult and complex process, it is particularly important that we do not allow ourselves to be deterred by the constant setbacks.