FI kulunut
volume_up
{aggettivo}

kulunut (anche: rähjäinen)
volume_up
beaten-up {agg.} [coll.]
kulunut
kulunut (anche: törkyinen)
volume_up
grungy {agg.}
kulunut (anche: lattea, tyhjänpäiväinen)
Nettomaksajia ei ole; tämä kulunut käsite on vain huonojen tilintarkastajien keksimä harhakuvitelma.
There are no net contributors; that hackneyed notion is merely a fallacy dreamt up by bad accountants.
kulunut (anche: vanhanaikainen)
kulunut
volume_up
shot {agg.}
kulunut (anche: väljähtänyt, ummehtunut, tympeä)
volume_up
stale {agg.}
kulunut (anche: rähjäinen)
kulunut
volume_up
trite {agg.}
Demokratia ei ole pelkkä iskusana ja kulunut sana, joka voidaan liittää mihin tahansa ajatukseen, jonka satumme hyväksymään.
Democracy is not just a slogan, a trite word to attach to any idea of which we happen to approve.

Esempi di utilizzo "kulunut" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

FinnishArvoisa puhemies, Tšernobylin ydinvoimalaonnettomuudesta on kulunut 20 vuotta.
Mr President, twenty years have passed since the nuclear disaster at Chernobyl.
FinnishTänä vuonna ei ole käytetty euroakaan, vaikka on kulunut jo seitsemän kuukautta.
This year, not a single euro has been entered and seven months have already passed.
FinnishArvoisa puhemies, kulunut vuosi on ollut yksi surullisimpia metsäpalojen suhteen.
(FI) Mr President, the past year has been one of the most tragic for forest fires.
FinnishEsimerkiksi on kulunut neljätoista vuotta Tsernobylin ydinvoimalaonnettomuudesta.
For example, it is now fourteen years since the nuclear disaster at Chernobyl.
FinnishAikaa on kulunut nyt kymmenen vuotta, ja tulossa on Johannesburgin huippukokous.
We are now 10 years on and the Summit in Johannesburg is around the corner.
FinnishKulunut aika ei ole tuonut ratkaisuja vaan pikemminkin mutkistanut tilannetta.
Time has not provided any solutions, but further complicated the situation instead.
FinnishKautenne ei ehkä ole vielä kokonaan lopussa, mutta suurin osa siitä on jo kulunut.
Your period in office may well not yet be at an end, but most of it is already over.
FinnishMelkein kuusi vuotta on kulunut siitä, kun asetus (EY) N:o 2320/2002 hyväksyttiin.
Almost six years have elapsed since Regulation (EC) No 2320/2002 was passed.
FinnishToinen asia on seuraava: viisivuotisesta toimikaudestanne on nyt kulunut kolme.
The second thing is this: you are three years, now, into a five-year term.
FinnishHyvät parlamentin jäsenet, tahdon myös sanoa, että on kulunut vain 23 kuukautta.
And I am talking about the fact, ladies and gentlemen, that only 23 months have passed.
FinnishMeiltä on todellakin kulunut vain vuosi monista naiiveista ajatuksista luopumiseen.
Indeed, it has only taken a year for us to be disabused of many naïve ideas.
FinnishTänä vuonna on kulunut 48 vuotta siitä, kun Turkista tuli EU:n ehdokasvaltio.
This year, it is 48 years since Turkey became a candidate country for joining the EU.
FinnishAion edetä tiivistä tahtia, ja kun tasan minuutti on kulunut, keskeytän teidät heti.
I will be going very fast, on the minute I will be stopping you, on the dot.
FinnishKymmenen vuotta on kulunut, ja meitä ravistelee pahin talouskriisi, jonka muistamme.
Ten years on, we find ourselves shaken by the worst economic crisis we can remember.
FinnishNäin ollen - vaikka aika onkin jo kulunut umpeen - en ole käyttänyt nuijaa.
That is why - in spite of what the clock said - I did not use the gavel to stop you.
FinnishLavastus on vain hieman kulunut eikä roolijakokaan ole täysin onnistunut.
It is just that the staging is a little tired and the cast is less than brilliant.
FinnishSodan taistelujen päättymisestä on kulunut 60 vuotta, ja on aika kohdata nämä kysymykset.
Sixty years after the military end of the war, it is time to face these issues.
FinnishNyt on vuosi 2005, kaksi puheenjohtajakautta on kulunut ja odotamme edelleen.
We are at the end of 2005, two more Presidencies have gone by and we are still waiting.
FinnishKymmenen vuotta on kulunut, eikä meidän mielestäni pidä heittää lasta pesuveden mukana.
Ten years on, I do not think we should throw the baby out with the bathwater.
FinnishMaailmanpankin uudistamiseksi ryhdyttiin toimeen, mutta siitä on kulunut vuosikymmeniä.
Moves were made to reform the World Bank, but decades have passed since then.