"kelvollinen" traduzione inglese

FI

"kelvollinen" in inglese

FI

kelvollinen {aggettivo}

volume_up
1. generale
kelvollinen
Meidän onkin varmistettava, että se on kelvollinen 2000-luvulle.
The CAP has seen vast changes, and we must ensure that it is fit for purpose in the 21st century.
kelvollinen (anche: sopiva)
Kyse on siitä, oliko Rocco Buttiglione kelvollinen siihen virkaan, johon hän oli ehdolla.
What it was about was whether Mr Buttiglione was suitable for the office to which there were plans to appoint him.
Amsterdamin jälkeen oltiin laajalti yksimielisiä siitä, että hallitustenvälisen konferenssin muodostama väline ei enää ole kelvollinen.
Following Amsterdam, there was extensive agreement that the Intergovernmental Conference was no longer a suitable instrument of change.
2. Diritto

Esempi di utilizzo "kelvollinen" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

FinnishDigitaalisen allekirjoituksen tiedoista käy ilmi, onko allekirjoitus kelvollinen.
The digital signature information tells you whether the file is valid or not.
FinnishOhjelma kokonaisuudessaan on meistä toki kelvollinen, mutta sitä on parannettava.
We certainly think the programme as a whole is going well, but it does need improvement.
FinnishProduct Key -tuotetunnus ei ole kelvollinen, jos käytössä on epäaito Windows-ohjelmisto.
The product key won't be valid if you're running a non-genuine copy of Windows.
FinnishWWW-sivu yritti asentaa lisäosan, jossa on kelvollinen digitaalinen allekirjoitus.
A webpage tried to install an add-on that has a valid digital signature.
FinnishDigitaalisen allekirjoituksen tiedoista käy ilmi, onko allekirjoitus kelvollinen vai ei.
The digital signature information tells you whether the file is valid or not.
FinnishOn melko ilmeistä, ettei Kiina ole läheskään kelvollinen olympialaisten isäntämaaksi.
It is quite obvious that China is miles away from any kind of suitability as an Olympic host.
FinnishYhteyttä varten käytetty tukiaseman nimi (APN), käyttäjänimi tai salasana ei ole kelvollinen.
The access point name (APN), username or password used for the connection isn't valid.
FinnishSIM-kortti tai laite on lukittu, se ei ole luettavissa tai se ei ole enää kelvollinen.
Your SIM or device is locked, not readable or no longer valid.
FinnishJos nyt elettäisiin vuotta 1950, olemalla täysin kelvollinen, saisit loistavan uran.
Now, you see, if this was 1950, being completely competent, that would have given you a great career.
FinnishVaikka yksikään tarkistus ei menestyisi, tulos on kelvollinen.
Even if none of the amendments survive, the result is still worth seeing.
FinnishEdes kelvollinen digitaalinen allekirjoitus ei takaa, ettei tiedoston sisältö ole vahingollinen.
Even a valid digital signature does not verify that the contents of the file are harmless.
FinnishNyt on melko hyvin mahdollista, että suuri osa Walesista olisi kelvollinen saamaan tavoitteen 1 tukea.
There is a reasonable chance now that much of Wales would qualify for Objective I funding.
FinnishNe tarkistukset, joiden avulla valiokunnan tuottamasta puurosta saadaan kelvollinen, on jätetty.
The amendments needed to make good the fudge for which the committee is responsible have been tabled.
FinnishKelvollinen WWW-sivu saattaa esimerkiksi olla piilotettuna kehyksenä haitalliseksi suunnitellun sivun sisällä.
For example, a legitimate webpage might be hidden as a "frame" inside a malicious page.
FinnishLuomasi asetus voi olla kelvollinen, mutta Windows Movie Maker ei ehkä tue sen asetuksia.
Although the setting you created may be valid, the specific settings might not be supported in Windows Movie Maker.
FinnishLisääntyvät maantiekuljetukset eivät ole kelvollinen ratkaisu.
Increasing road transport is not a valid solution.
FinnishMielestäni nyt saavutettu tulos, joka neuvoston on vielä lopullisesti vahvistettava, on kaikin puolin kelvollinen.
I believe that this outcome, which has yet to be finally confirmed by the Council, is acceptable.
FinnishJos tiedostossa on digitaalinen allekirjoitus, Internet Explorer 9 ilmoittaa, onko allekirjoitus kelvollinen.
If a file contains a digital signature, Internet Explorer 9 will let you know if the signature is valid.
FinnishRehellisesti sanottuna kumpikaan tapa ei ole kelvollinen.
FinnishSe voi myös ilmaista, että kelvollinen IP-osoite määritettiin mutta tietokoneessa ei ole Internet-yhteyttä.
It can also indicate that a valid IP address was assigned but that the PC doesn't have Internet connectivity.