"kehityssuunta" traduzione inglese

FI

"kehityssuunta" in inglese

FI kehityssuunta
volume_up
{sostantivo}

kehityssuunta (anche: edistysaskel, kehitys, kehittyminen, vaihe)
volume_up
development {sostantivo}
Kehityssuunta on jatkunut erityisen voimakkaana uusissa jäsenvaltioissa.
It is a development that has continued with particular intensity within the new Member States.
Toinen merkittävä kehityssuunta on luonteeltaan poliittinen.
Another important development is political in nature.
Tämä on tärkeä ja välttämätön kehityssuunta maan tehokkaan hallinnoinnin varmistamisessa.
This is an important and necessary development in ensuring effective governance of the country.
kehityssuunta (anche: suuntaus, tyyli, villitys, muoti)
volume_up
trend {sostantivo}
Kehityssuunta ei yksinkertaisesti ole kohti eristäytymistä vaan yhdentymistä.
The trend simply is not towards isolationism one, but towards integration.
Tämä on kehityssuunta, jota ehdottomasti vahvistetaan jatkossa.
This is a trend that will certainly be further accentuated.
Ovatpa hinnat sitten joka puolella kiinteitä tai eivät, kehityssuunta on tällainen.
Whether you have book price fixing everywhere or not, that is the trend.
kehityssuunta (anche: ajautuminen, kasa, kasaantuma, kasautuma)
volume_up
drift {sostantivo}

Esempi di utilizzo "kehityssuunta" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

FinnishTämä on erittäin mielenkiintoinen kehityssuunta, josta kuluttajat hyötyvät.
That is a very interesting move and is in the interests of our consumers.
FinnishNyt ainakin keskustelemme asiasta ensin, mikä on myönteinen kehityssuunta.
At least now we are discussing it first, which is an improvement.
FinnishArvoisa puhemies, vallalla on parhaillaan massiivinen lehdistövapauden vastainen kehityssuunta.
Mr President, we are currently witnessing massive attacks on the freedom of the press.
FinnishTämä ei ole ainoastaan eurooppalainen kehityssuunta, vaan merkki huomattavasta edistyksestä asiassa.
That is not just European progress but a measure of significant progress on the ground.
FinnishSe olisi hyvä kehityssuunta. Meidän on edelleen keskityttävä tähän tulevaisuudessa.
We should continue to concentrate on this in future.
FinnishTällainen on mielestäni vaarallinen kehityssuunta Euroopan unionissa.
FinnishTämä on kehityssuunta, jota me vastustamme. Mietimme vain, pitäisikö meidän ilmaista vastustuksemme teidän kauttanne.
The problem we have is that of knowing whether you should be a means by which we express that objection.
FinnishJos ilmastonmuutoksen kehityssuunta halutaan kääntää, Kioton sopimukseen liittyvää maailmanlaajuista työtä on jatkettava ja tehostettava.
If climate change is to be reversed, the global work on the Kyoto protocol must be continued and stepped up.
FinnishTämä on ilahduttava kehityssuunta.
FinnishKehityssuunta on kuitenkin selvä.
FinnishTämä on hirveä kehityssuunta.
FinnishLisäksi nyt on hahmottumassa kehityssuunta, jonka mukaan kansainvälisen toimivallan osalta pyritään yhä useammin EU:n yksinomaiseen toimivaltaan.
In addition, there is a clear tendency, in matters of international jurisdiction, more and more often to obtain a pure EU jurisdiction.
FinnishEpäonnistuimme monen vuoden ajan tässä tavoitteessa, ja meidän on siksi muistettava, ettei tällainen kehityssuunta ole itsestään selvää.
It is precisely because there were many years in which we did not achieve this that we need to remind ourselves that this will not happen on its own.
FinnishKannatamme ajatusta säilyttää seitsemän vuoden rahoituskehys, kun jopa tällä alueella kehityssuunta on neuvotella rajojen laskemiseksi. .
Lastly, we support the idea of retaining the seven-year financial framework, given that, even in this area, the tendency is to ‘negotiate’ downwards.
FinnishKyllä tosiaan voidaan sanoa, että tämän entistä demokraattisemman, avoimemman ja lähempänä kansalaisiaan olevan Eurooppanne kehityssuunta on hyvä – kohti salailua.
Oh, yes, this Europe of yours, more democratic, more transparent, closer to its citizens, is off to a good start – with a cover-up.
FinnishTämä olisi väärä kehityssuunta, jonka voisimme aiheuttaa näillä kahdella miljardilla eurolla, jollemme tarkoituksellisesti toimi poliittisesti tämän vastapainoksi.
That would be a misconceived tendency, one that could be triggered by the injection of these two billion in the absence of deliberate political action on our part to counteract it.
FinnishOn tutkittava joitakin sellaisia indikaattoreita, joiden avulla voimme todeta, mikä on maaseutuväestön tila ja kehityssuunta, sillä maaseutuväestön tilanne on muiden tilannetta huonompi.
We will have to study several indicators, which will enable us to see the current state of regional societies that are in a worse situation than others, and how they are evolving.