"kallisarvoinen" traduzione inglese

FI

"kallisarvoinen" in inglese

FI kallisarvoinen
volume_up
{aggettivo}

kallisarvoinen (anche: hurmaava, arvokas)
Me kaikki ymmärrämme, kuinka kallisarvoinen asia terveys on, ja tiedämme, että biologinen elämämme on rajallinen.
We all appreciate how precious our health is, and know that our biological life is limited.
(DE) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, terveys on kallisarvoinen asia, joka on säilytettävä.
(DE) Mr President, ladies and gentlemen, health is a precious thing that it is important to preserve.
Vesi on kallisarvoinen luonnonvara ja olemassa yleistä hyvää varten, ei yksittäisten tahojen valvontaa tai voitontavoittelua varten.
It is a precious resource and it is there for the good of the public, not for individual control or profit.

Esempi di utilizzo "kallisarvoinen" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

FinnishTerveys on meille kaikille kallisarvoinen asia, ja se on myös tärkeä taloudellinen tekijä.
Health is a vital asset for all of us, and it is also a key economic factor.
FinnishTämä elektroninen omaisuusoikeuksien rekisteri on varmasti kallisarvoinen palvelu kansalaisille ja yrityksille.
This electronic registry of active titles will certainly offer a valuable service to citizens and business.
FinnishTämä on hyvä esimerkki kehittyvästä eurooppalaisesta demokratiasta, joka on hyvin kallisarvoinen tavoite Euroopan parlamentille.
That is a case in point of the evolving European democracy, which is a very dear objective to this House.
FinnishKulttuurien monimuotoisuuden säilyttäminen, josta on määrätty 128 artiklan 4 kohdassa, on minulle tässä tapauksessa kallisarvoinen asia.
In my opinion the preservation of cultural diversity, laid down in Article 128(4), is in this case a more valuable asset.
FinnishSiksi Maastricht oli siinäkin suhteessa menetetty mahdollisuus ja Eurooppa on meille liian kallisarvoinen, jotta voisimme hyväksyä tämän mietinnön.
That is why Maastricht was a missed opportunity on this issue as well, and Europe is too dear to us to say yes to this report.
Finnish   Arvoisa puhemies, pohjavesi on kallisarvoinen luonnonvara eikä mikään kansallisomaisuus, ja sitä pitäisi kohdella luonnonvarana, jota ilman ihmiskunta ei tule toimeen.
   Mr President, groundwater is a priceless natural resource, not a national resource, and it should be treated as a resource without which humanity cannot survive.
FinnishHaluan ensimmäiseksi toivottaa Antonio Tajanille menestystä tässä työssä, koska hän on kallisarvoinen mies, joka pystyy edistämään merkittävästi Euroopan teollisuutta.
With your permission, I should first of all like to wish success in his job to Mr Tajani, because he is a man of great worth who will be able to make a great contribution to European industry.