"kallis" traduzione inglese

FI

"kallis" in inglese

FI kallis
volume_up
{aggettivo}

kallis (anche: hintava)
Uusien tuotteiden saattaminen markkinoille on pitkä ja aina kallis prosessi.
Bringing new products onto the market is a long and always expensive process.
Kallein maa on lähes kaksi kertaa niin kallis kuin halvin.
The most expensive country is almost twice as expensive as the cheapest.
60 euroa maksava Schengen-viisumi on liian kallis valtaosalle valkovenäläisistä.
EUR 60 for the Schengen visa is too expensive for the majority of Belarusians.
Sellaista ei voida hyväksyä, että halpa liha olisi vähemmän turvallista kuin kallis liha.
It is not acceptable that cheap meat should be less safe than dearer meat.

Esempi di utilizzo "kallis" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

FinnishVäestö ikääntyy, ja kallis lasku tästä jää jälleen kerran naisten maksettavaksi.
The population is getting older and women are called upon to pay the heavy price.
FinnishNäyttää siltä, että tästä tulee pitkä ja kallis prosessi, mutta vaihtoehtoja ei ole.
It seems that this will be a long and costly process, but there is no other choice.
FinnishMaassani vallitsee yhä valtava ja suunnattoman kallis infrastruktuurin epätasapaino.
There is still an enormous and hugely costly infrastructure imbalance in my country.
FinnishYhtä myönteistä poikkeusta lukuun ottamatta se on synkkä, harmaa, kallis laitos.
With a single positive exception, it is one grim, grey, costly being.
FinnishHylkään ajatuksen pakkausmerkintävaatimuksesta, koska se on riittämätön ja liian kallis.
I reject the idea of a labelling requirement as insufficient and too costly.
FinnishÖljy on kallis, uusiutumaton energialähde, jota ei pitäisi tuhlata.
Oil is a costly, non-renewable energy source, which should not be used wastefully.
FinnishTuotteiden arvo on alhainen, ja oikeuskäsittely olisi kallis ja järjetön.
Yet the value of these items is small and court redress would be costly and nonsensical.
FinnishSellaista ei voida hyväksyä, että halpa liha olisi vähemmän turvallista kuin kallis liha.
It is not acceptable that cheap meat should be less safe than dearer meat.
FinnishOn erittäin suuri vaara, että konfliktista tulee todella kallis ja pitkällinen.
The risk of an extremely costly, prolonged conflict is clear.
FinnishTämä tarkoittaa, että kuljettamiseen tarvitaan sinkkiarkku, joka on todella kallis.
That means that a zinc coffin is required, at enormous expense.
FinnishTiettyjen jäsenvaltioiden mielestä EU sääntelee taloutta liikaa ja on liian kallis.
Certain Member States believe that the EU is over-regulating the economy and that it costs too much.
FinnishLisäksi kokemus osoittaa, että kyseinen väline on kankea, epäoikeudenmukainen, liian raskas ja kallis.
Experience also shows that this instrument is crude, unfair, redundant and costly.
FinnishArvoisa puhemies ja arvoisat kollegat, vesi on kallis raaka-aine.
Mr President, ladies and gentlemen, water is a precious raw material.
FinnishMeidän ei pidä kuitenkaan narrata itseämme: kattavalla Lähi-idän rauhalla on kallis hinta.
But we should not kid ourselves: a comprehensive Middle East peace deal comes with a hefty price tag.
FinnishMeidän mielestämme kaikki tämä on uusi ja kallis jäsenvaltioille sälytetyn byrokratian muoto.
In our view, all this represents a new and costly form of bureaucracy being imposed on Member States.
FinnishVaikea, työvoimavaltainen ja kallis maidontuotantoala tarvitsee vakautta pitkällä aikavälillä.
We need long-term stability for the difficult, labour-intensive and costly activity of milk production.
FinnishMalli on kallis ja vahingollinen kaikille sen vuoksi, miten se vaikuttaa kasvihuoneilmiöön.
It is a costly model for everyone, a harmful model also, because of the impact it has on the greenhouse effect.
FinnishTämä menettely on kansoille tuhoisa ja kansainväliselle yhteisölle vaarallinen ja kallis.
It is a disastrous process for the people and it is a dangerous and costly process for the international community.
FinnishDieselin kallis hinta on ajanut kuljetusyhtiöt ahtaalle.
The high cost of diesel has pushed hauliers to the brink.
FinnishKankea ja kallis hallinto vähentää tehokkuutta.
An unwieldy and costly administration reduces that effectiveness.