FI kääntää
volume_up
[käännän|kääntänyt] {verbo}

1. generale

Ei tarvitse kääntää: Näyttökielen muuttaminen Windows  Vistassa
No need to translate: Changing the display language in Windows  Vista
Arvoisa puhemies, puhuin saksaa, jotta puhettani ei tarvitsisi kääntää.
Mr President, I spoke in German so that there was no need to translate.
Silloin ei tarvitse kääntää 20-30 sivua pitkää tekstiä vaan pelkästään päätelmät.
There would then be no need to translate twenty or thirty pages, rather only the conclusions.
kääntää (anche: kulkea, suuntautua)
On tärkeää kääntää tätä kehityssuuntaa ja edistää paikallistuotantoa ja -kulutusta.
It is important to reverse this trend and promote production and consumption at the local level.
Jos me haluamme kääntää suuntauksen, meidän on oltava kunnianhimoisia.
If we want to reverse this trend, we have to be ambitious.
Yleistä suuntausta sillä ei kuitenkaan voida tietenkään kääntää.
Evidently, however, it cannot reverse the general trend.
Emmehän voi kääntää selkäämme niille, jotka on jätetty kehityksen ulkopuolelle.
After all, we cannot turn our backs on those who have been excluded from progress.
Haluaisin kääntää tämän kaiken ympäri ja tarkastella sitä myönteisessä valossa.
I would like to turn all of this around and look at it in a positive light.
Näyttäisi kuitenkin siltä, että kelloa on vaikeaa kääntää taaksepäin.
However, the impression is that it will be difficult to turn the clock back.
kääntää
Hän laittaa sen alas, nostaa paperin, kääntää kaikkia vapausasteita kädessä ja ranteessa, ja lukee sen.
Now he's going to put that down, pick up a piece of paper, rotate all the degrees of freedom in his hand and wrist, and read it.
Kiertää kohteita siihen suuntaan, johon käännät kättäsi.
Rotates things in the direction you turn your hand.
Jos kamerasi tunnistaa, otatko kuvia vaaka- vai pystysuunnassa, tietokone voi automaattisesti kääntää JPEG-kuvat oikeansuuntaisiksi tiedostoja tuotaessa.
If your camera can detect whether you take photos vertically or horizontally, your computer can automatically rotate JPEG photos to the correct orientation when they're imported.
Joissakin lehtiö-PC-tietokoneissa on näyttö, joka voidaan kääntää sivuun ja jonka alla on näppäimistö.
Some Tablet PCs are “convertibles” with a screen that swivels and unfolds to reveal a keyboard underneath.
Toisin sanoen tässä on kyse siitä - on olemassa eräs saksalainen sanonta, joka on tapana kääntää espanjaksi - että heitetään lapsi pesuveden mukana.
To use a German expression which can be translated into Spanish, this would amount to throwing the baby out with the bathwater.
Älä käännä hiirtä — pidä hiiren etuosa itsestäsi poispäin.
Don't twist it—keep the front of the mouse aimed away from you.

2. Informatica

3. Grammatica

Esempi di utilizzo "kääntää" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

FinnishJäsen Fatuzzo, kiitos nerokkaasta tavastanne kääntää puhe aina lempiaiheeseenne.
Thank you, Mr Fatuzzo, for an ingenious method of introducing your favourite subject.
Finnish   Arvoisa puhemies, minulle on sanottu, että on aika kääntää lehteä, joten teen sen.
   Mr President, I have been told that the page must be turned. I am turning it.
FinnishHän vaihtaa pakilta eteenpäin ja pikemminkin roikkuu ratissa kuin kääntää sitä.
She switches from reverse to forward and she holds onto the wheel, rather than turns it.
FinnishTämä kääntää ylösalaisin rikoslainsäädännön todistustaakan, mitä emme voi hyväksyä.
This is an unacceptable inversion of the burden of proof in criminal law.
FinnishTuemme toki Galician kalastajia, mutta emme saa kääntää katsettamme uudistuksista.
We stand by the Galician fishermen but we must keep our eye on the ball.
Finnish(NL) Arvoisa puhemies, emme voi kääntää selkäämme luonnon monimuotoisuuden köyhtymiselle.
(NL) Mr President, we cannot permit ourselves to ignore the loss of biodiversity.
FinnishPelkäsimme myös, että Ukrainan uusi hallitus kääntää kelkkansa tässä kysymyksessä.
We were also worried that the new Ukrainian Government would change track on this issue.
FinnishHaluamme kuitenkin estää ihmisiä uskomasta, että tämä kehitys voitaisiin kääntää.
However, we want to discourage people from believing that this development can be reversed.
FinnishTällainen sääntely osoittaa, että EU kääntää selkänsä kansalaisilleen.
This type of regulation shows that the EU is turning its back on its citizens.
FinnishHerää kysymys, miksi Pohjois-Korea kääntää nyt selkänsä kansainväliselle yhteisölle.
The question is: why is North Korea turning its back on the international community now?
FinnishToivottavasti öljykysymys voidaan kääntää neuvotteluprosessin eduksi.
Hopefully it could be turned into an asset for that peace negotiation process.
FinnishEsittelijälle on ansioksi se, että hän ikään kuin kääntää veistä haavassa.
All credit to Mr Doorn, who has managed to put his finger on the problem.
FinnishOlette lukeneet, kuinka uusi talous kääntää hoitajan ja ansaitsijan roolit.
You've read about how the new economy is changing the roles of caregiver and wage earner.
FinnishEi ole mitään järkeä kääntää tätä päälaelleen kymmenen minuuttia myöhemmin.
It makes no sense to reverse that decision ten minutes after taking it.
FinnishSe, mitä Britannia yrittää nyt tehdä, onkin kääntää markkinat omaksi edukseen.
What Britain is seeking to do at present is effectively to rig the market in its own favour.
FinnishArvoisa kollega Caudron, te ette myöskään voi kääntää kehitystä enää taaksepäin, ja hyvä niin.
Mr Caudron, it is no longer possible to reverse this and that is how it should be.
FinnishTätä kehitystä ei voida kääntää ilman Euroopan laajuisia toimenpiteitä.
Without intervention throughout Europe, a reversal of this tendency is not foreseeable.
FinnishWiebengan yritys kääntää asia parhain päin on hyvin arvostettava.
Mr Wiebenga's idea to try to make the most of it nevertheless is very laudable.
FinnishKroatian kansa on tuohtunut tästä viivästyksestä ja on nyt aikeissa kääntää selkänsä EU:lle.
Indignant about this delay, Croatian public opinion is now turning its back on the EU.
FinnishTalousarvioon on tehtävä muutoksia, mutta sitä ei tarvitse kääntää ylösalaisin.
The budget needs changes, but it does not require a revolution.