"juttu" traduzione inglese

FI

"juttu" in inglese

volume_up
juttu {sostantivo}

FI juttu
volume_up
{sostantivo}

1. generale

juttu (anche: asiantila, energia, tarmo, puhti)
volume_up
go {sostantivo} [Brit.]
4:50 Selvä juttu. Laitan sen päälle. Olemme valmiita. Mennään.
There we go.
Tämä seuraava juttu ei ole vain metafora vaan totuus.
(Laughter) Now folks, this is not just a metaphor I'm going to give you now, it's true.
Tämän päivän hyvä juttu on Ghanan yhtä nopea laskusuuntaus kuin Egyptissä parhaimmillaan.
And the good thing is that Ghana today is going with the same rate as Egypt did at its fastest.
juttu (anche: tarina, kerros, kertomus)
volume_up
story {sostantivo}
Koko juttu olisi pääosin tässä, mutta myös aika mainittiin.
That would, in essence, be the end of the story anyway, but time was mentioned.
Se on aina sama vanha juttu ja aina samat vanhat tarinat, joita te täällä meille kerrotte.
It is always the same old story, and it is always the same old yarn that you spin for us here.
Aivan kuten reagoimme liian hitaasti myös talousmyrskyssä, mutta se on toinen juttu.
Just as we were slow to react to the economic storm, but that is another story.
juttu (anche: anekdootti, kasku, tarina)
volume_up
anecdote {sostantivo}
juttu (anche: typykkä, likka)
volume_up
bit {sostantivo} [coll.]
Well it is a bit like the legendary curate's egg.
It's a bit of an embarrassment.
juttu (anche: yritys, asia, ala, liike)
volume_up
business {sostantivo}
juttu (anche: esine, kappale, kohta)
volume_up
item {sostantivo}
juttu (anche: vekotin, kapine)
volume_up
thingy {sostantivo}
juttu (anche: tarina, rihma, lanka, sepustus)
volume_up
yarn {sostantivo}
Se on aina sama vanha juttu ja aina samat vanhat tarinat, joita te täällä meille kerrotte.
It is always the same old story, and it is always the same old yarn that you spin for us here.

2. Giornalismo

juttu (anche: artikkeli, kirjoitus)
volume_up
article {sostantivo}

3. "jonkun juttu", colloquiale

juttu
volume_up
bag {sostantivo} [Brit.] [coll.] (one's bag)

Esempi di utilizzo "juttu" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

FinnishEmme ole hylänneet ehdotusta tai sanoneet, että koko juttu on aivan mieletön.
We have not rejected the proposal or said that the whole thing is preposterous.
FinnishMielenkiintoisin juttu näissä reaktoreissa on se, että ne rakennetaan tehtaassa.
Now the really interesting thing about these reactors is they're built in a factory.
FinnishIntohimo on se juttu, joka auttaa sinua luomaan suurimman osoituksen kyvyistäsi.
Passion is the thing that will help you create the highest expression of your talent.
FinnishMainitsemanne väärinkäyttöjen ja väärennösten vaara onkin toinen juttu.
The risk of misuse or of counterfeits, to which you referred, is another issue.
FinnishAinakin minun mielestäni tämä on hieno juttu, koska minulla ei ole tietoa näistä asioista.
I, at any rate, think this is terrific, for I have no knowledge of these things.
FinnishJa vaikka onnistuisimmekin löytämään rikolliset, juttu jää yleensä siihen.
Now I'm not a lawyer, but if I would be, this is where I would say, "I rest my case."
FinnishEhkä kyseessä on vain San Francisco -juttu En tiedä, en halua arvostella.
And maybe this is just a San Francisco thing -- I don't know, I don't want to judge.
FinnishKun selvisi, ketkä olivat salakuuntelun takana, koko juttu kuivui kokoon.
When it was discovered where the bugging had originated, the whole matter fizzled out.
FinnishSe, että lordi Plumb tietysti nyt lähtee väärään aikaan, onkin sitten taas toinen juttu!
The fact that Lord Plumb has just chosen the wrong moment to leave is another matter!
FinnishJokaisella pitäisi olla mehiläispönttö, koska se on ihan hämmästyttävä, uskomaton juttu.
And everyone should open a beehive, because it is the most amazing, incredible thing.
FinnishKoheesion puuttuminen on huono juttu, myös voimakkaissa kansallisissa talouksissa.
A lack of cohesion is bad news, even for strong national economies.
Finnish5:17 Todellinen juttu tässä on, että me voimme tehdä asioita sosiaalisessa ympäristössä.
5:17 What the point here really is is that we can do things with the social environment.
FinnishParlamentin ja komission on luovuttava vanhanaikaisesta tavasta ja unohdettava koko juttu.
The Parliament and Commission should break the habit of a lifetime and forget about it.
FinnishTämä on vanha juttu, jolla aina vastustetaan kaikkia ehdotuksia.
This is the old hoary chestnut that is brought forward to object to every proposal.
FinnishSe oli huono juttu kanarialinnuille, mutta hyvä asia kaivosmiesten kannalta.
That was bad news for the canaries but good news for the miners.
FinnishParempi pitää koko juttu vain maatalousministerien omissa käsissä.
It is better to leave things in the hands of the Agriculture Ministers.
FinnishTämän päivän hyvä juttu on Ghanan yhtä nopea laskusuuntaus kuin Egyptissä parhaimmillaan.
And the good thing is that Ghana today is going with the same rate as Egypt did at its fastest.
FinnishKuten tiedetään, tavoitteesta 75 prosenttia on vielä saavuttamatta, ja koko juttu on romahtanut kasaan.
Well, as we know, we are 75% of the way through and the thing has crashed in ruins.
FinnishEuroopan unionille vaatimus luovuudesta ei ole mikään uusi juttu.
For the European Union the requirement for creativity is nothing new.
FinnishTämä on parin kaverin, joilla oli hieman kokemusta visuaalisista tehosteista, internettiin tekemä juttu.
This is an online thing done by guys who had some visual effects experience.