"johtopäätös" traduzione inglese

FI

"johtopäätös" in inglese

FI

johtopäätös {sostantivo}

volume_up
johtopäätös (anche: päätös, ajatus, päätelmä, loppuminen)
Johtopäätös tästä kokonaisuudesta on se, että säännöksiä on yksinkertaistettava.
Overall, you come to the conclusion that the regulations must be simplified.
Johtopäätös on siksi se, että Euronest pitäisi käynnistää kiireellisesti.
Therefore, the conclusion is that Euronest should be launched as a matter of urgency.
Johtopäätös on siksi, että jäsenvaltioiden on käsiteltävä näitä ongelmia.
The conclusion is therefore that Member States must tackle these problems.
Johtopäätös näyttää olevan, että koko ala on uhrattava, mukaan lukien tuhannet alalla työskentelevät maataloustyöntekijät, jotka asuvat Etelä-Euroopan epäsuotuisimmilla alueilla.
The implication seems to be that the whole sector is expendable, along with the thousands of agricultural workers involved who reside in the most disadvantaged areas of southern Europe.
johtopäätös (anche: keinottelu, olettamus, pohdinta, mietiskely)

Esempi di utilizzo "johtopäätös" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

FinnishMillainen johtopäätös meidän olisi nyt tehtävä kuluneiden viikkojen tapahtumista?
What, now, are the conclusions we should draw from the events of the past few weeks?
FinnishTästä olisi siis tehtävä johtopäätös, että heikko euro on huono asia Euroopan taloudelle.
So then the basic principle reads: a weak euro is bad for the European economy.
FinnishJohtopäätös on päivänselvä: tarvitsemme yhdenmukaistamista, kuten esittelijäkin totesi.
The inference is obvious: we need harmonization, as the rapporteur himself concludes.
FinnishToinen johtopäätös on se, että meidän on luotava EU:n väestönsuojeluelin.
Another lesson is that we must establish a European civil protection body.
FinnishKolmas johtopäätös: matkailuun vaikuttavat yhteisön toimet on koordinoitava systemaattisesti.
Thirdly, Community action that influences tourism must be systematically coordinated.
FinnishJohtopäätös: hyväksymme sosiaaliset uudistukset, emme hyväksy sosiaalitulojen polkemista.
To sum up, we accept social reforms but are against 'social dumping' .
FinnishBudjettivaliokunnan johtopäätös on se, että vastuuvapauden myöntämistä suositellaan.
The Committee on Budgets, therefore, recommends discharge.
FinnishKeskustelu oli tasapainoinen ja sen johtopäätös oli yksimielinen: laaditut kysymykset.
It was a balanced debate, and ended, as I said, with the unanimous decision to table this questions.
FinnishEnsimmäinen johtopäätös on se, että tämä kertomus on rakentava.
My first reaction to the report is that it is a constructive one.
FinnishEikö meidän pitäisi tehdä tästä se johtopäätös, että EU:n politiikka on todellakin epäonnistunut?
Should we not conclude that the EU policy has simply failed?
FinnishTämä on oikeastaan looginen johtopäätös, jos tiedämme jotakin elintarvikeketjun kiertokulusta.
Anyone who is familiar with the functioning of the food chain will surely see the logic of this principle.
FinnishJäsen Smetin erinomaisessa mietinnössä tuodaan tämä johtopäätös julki täysin, ja onnittelen häntä tästä työstä.
Mrs Smet's excellent report expresses this perfectly, and I congratulate her on her work.
FinnishOlisi väärin tehdä siitä sellainen johtopäätös, että tapamme parhaillaan aikaa käsittelemällä sivuseikkoja.
But it would be wrong to take that to mean that we are merely killing time on a trivial matter.
FinnishOn tärkeää tehdä nykyisestä kriisistä se johtopäätös, että maitomarkkinoilla tarvitaan sääntelyä.
The important lesson to be learned from the current crisis is that the dairy market needs to be regulated.
FinnishMinusta on tärkeää tehdä tämä johtopäätös keskustelusta.
I think it is important to conclude this from this debate.
FinnishLuonnollinen johtopäätös onkin sääntöjen tiukentaminen.
It is therefore obvious that rules need to be tightened up.
FinnishKuten jo sanoin ensimmäisessä vastauksessani, tämä on liian nopea johtopäätös rakennepolitiikan tuomitsemiseksi.
I already emphasized in my first reply that it was too early to condemn the structural policy.
FinnishTämä johtopäätös on minusta harkittu ja tasapainoinen.
I believe that this is a fair and judicious assessment.
FinnishMeidän on tehtävä se johtopäätös, että tähän mennessä tehdyt ponnistukset eivät ole tuottaneet juurikaan tulosta.
We must conclude from this that the efforts made up to now have failed to produce adequate results.
FinnishKun asiaa tarkastellaan tässä valossa, on valitettavasti tehtävä se johtopäätös, että neuvoston asetus ei ole järkevä.
Seen in this light, it must unfortunately be concluded that the Council regulation does not make sense.