"johtopäätökset" traduzione inglese

FI

"johtopäätökset" in inglese

FI

johtopäätökset {plurale}

volume_up
johtopäätökset
(EN) ” - - molempien osapuolten panevan täytäntöön - - johtopäätökset - - ”.
'To the implementation by both parties of the conclusions.'
Kokonaisuuden huomioon ottaen haluan tehdä seuraavat johtopäätökset.
Bearing in mind the overall picture, I would like to draw the following conclusions.
Tilintarkastustuomioistuimen johtopäätökset ovat masentavia, mutta eivät ole uusia.
The Court of Auditors' conclusions are overwhelming but they are not new.
johtopäätökset (anche: päätelmät)
Komission on korkea aika yhdessä jäsenmaiden kanssa tehdä johtopäätökset vapaista markkinoista.
Together with the Member States it is now high time for the Commission to accept the implications of the free market.
Saksan puheenjohtajakaudella tehtiin Prodin nimittämisen myötä nopeasti henkilökohtaiset johtopäätökset.
The staffing implications were quickly dealt with under the German Presidency with the appointment of Prodi, which was an important start.

Esempi di utilizzo "johtopäätökset" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

FinnishKun otetaan huomioon asiantuntijaryhmän johtopäätökset, pelkäänpä, että näin on.
Given the findings of the Committee of Wise Men, I fear that it may be.
FinnishVoitte itse tehdä johtopäätökset toimielintemme välisistä suhteista!
I leave it to you to judge the quality of our interinstitutional relations!
FinnishPuheenjohtaja Santer teki aivan oikeat johtopäätökset ja otti vastuun siitä.
President Santer made what was absolutely the right decision and accepted full responsibility.
FinnishRyhmän johtopäätökset otetaan huomioon kaupan toimintasuunnitelmissa.
Its findings will be borne in mind in the action programme for commerce.
FinnishSelventäkää herra Marínille, että hänen on tehtävä asiasta poliittiset johtopäätökset, tavalla tai toisella!
Persuade Mr Marín to accept the political consequences, whatever they may be.
FinnishArvoisa puhemies, haluan palauttaa mieleenne neuvoston 24. marraskuuta 1997 tekemät johtopäätökset.
I should like to remind the honourable Member of the Council's decision of 24 November 1997.
FinnishTehkää siitä johtopäätökset, haudatkaa MAI-sopimus, mikä merkitsee sen laittamista ö-mappiin.
Accept the consequences of this, bury the MAI, shelve it.
FinnishVastuullinen varapääministeri erosi tehtävästään, eli poliittiset johtopäätökset on tehty.
The deputy prime minister with responsibility for this has resigned, which represents the political outcome.
FinnishPitäisin suuressa arvossa sitä, että arvoisa Kinnock voisi hyväksyä tämän analyysin ja nämä johtopäätökset.
I would very much appreciate it if Mr Kinnock were to endorse this analysis and the findings.
FinnishMutta tilapäisen BSE-tautia tutkivan tutkintavaliokunnan johtopäätökset vaativat meiltä varovaisuutta.
But the findings of the temporary committee of inquiry into BSE suggest that caution is advisable.
FinnishKatson, etteivät haastattelusta poimitun lauseen perusteella tehdyt johtopäätökset voi muuttaa näitä tosiasioita.
I do not think that extrapolating a single sentence from an interview can change these facts.
FinnishSiitä on vielä johdettava toiminnalliset johtopäätökset.
We still need to draw operational consequences from this.
FinnishJohtopäätökset: ei ole ihmeteltävää, että presidentti Berishan ja opposition mielipiteet ovat kaukana toisistaan.
To conclude: unsurprisingly, the views of President Berisha and the opposition were very different.
FinnishSiitä on tehtävä kaikki mahdolliset johtopäätökset.
We must draw every consequence there is to draw from it.
FinnishMeillä on silloin käytettävissämme määrällisiä ja laadullisia aineksia, joiden perusteella voimme tehdä asianmukaiset johtopäätökset.
We will then have quantitative and qualitative information from which we can learn.
FinnishMitä ovat sitten johtopäätökset, joita meidän täytyy tästä tehdä?
FinnishTästä on tehtävä johtopäätökset kansallisella tasolla.
FinnishToivottavasti siitä tehdään oikeat johtopäätökset.
We must hope that the right lessons will be learned.
FinnishEn ota sitä henkilökohtaisesti, vaan jotta ymmärrätte, mistä on kysymys, ja teette oikeat johtopäätökset.
I do not say this as a personal complaint, but simply so that you can understand the climate and act accordingly.
FinnishToivomme, että nämä johtopäätökset otetaan huomioon talouspolitiikan yleisiä suuntaviivoja laadittaessa.
We hope these considerations will be taken into account when the broad guidelines for economic policy are drawn up.