"hyödytön" traduzione inglese

FI

"hyödytön" in inglese

FI

hyödytön {aggettivo}

volume_up
hyödytön (anche: kelvoton, tarpeeton, turha)
Paras turvapaikkamenettely olisi hyödytön, ellei pääsyä tähän menettelyyn voida taata.
The best asylum procedure would be useless if access to such a procedure were not guaranteed.
Diplomatia ilman taloudellisia varoja on pelkkä hyödytön ele.
Diplomacy without financial resources is merely a useless gesture.
Sähköajoneuvo on sitä paitsi tällä hetkellä hyödytön.
Besides, an electric car is useless at the moment.
hyödytön
hyödytön (anche: hedelmätön, turha)
Tämä yleissopimus on tähän tarkoitukseen melko hyödytön.
The Convention is fairly ineffectual in its purpose.
Se on monimutkainen ja monitahoinen työ, mutta pelkään pahoin, että myös hyödytön työ.
It is a complicated work, complex and, I fear, ineffectual.
hyödytön
Silti paraskin varhaiseen toteamiseen tarkoitettu järjestelmä on hyödytön, jos sen jälkeinen hoito on riittämätöntä tai epäasianmukaista.
However, even the best early detection system is of no use if subsequent treatment is inadequate or inappropriate.
Paraskin julkinen tiedotuskampanja on hyödytön, jos yleisö ei tiedä, että se voi oman maansa hallituksen kautta vaikuttaa jokaiseen päätökseen.
The best public information campaign is of no use if the public are not aware that they, through their governments, have a part in every decision.
Tällainen asenne on hyödytön, jos haluamme saada demokratian alalla aikaan edistystä.
This kind of attitude will be of little use to us if we wish to make progress in terms of democracy, and this House operates with consensus, not blinkered postures.
hyödytön (anche: turha)
hyödytön
Mietinnön näkökulma Kyproksen ongelmaan on hyvin yksipuolinen ja hyödytön.
The report also takes a very one-sided and unhelpful view of the Cyprus problem.
Valitettavasti komission jäsenen lausuma oli mielestäni hyödytön.
Unfortunately, I found the Commissioner’s statement rather unhelpful.
Herra McMahon katsoo mietinnössään, että Reinin sopimukseen perustuva siirtymävaiheratkaisu on tarpeellinen, kun taas komissio uskoo, että se on epäkäytännöllinen ja jopa hyödytön.
Whereas in his report Mr McMahon considers that a transitional solution based on the Rhine Agreement is necessary, the Commission believes that this is impractical and indeed unhelpful.

Esempi di utilizzo "hyödytön" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

FinnishTästä seuraa, että myös Euroopan unionin perustuslaki on merkityksetön ja hyödytön!
It follows that the European Constitution is also irrelevant, as well as dead!
FinnishEi siis ole missään vaiheessa annettu olettaa, että toimenpide olisi hyödytön.
It has therefore never been suggested that the measure is not a useful one.
FinnishLyhyesti sanottuna tämä sopimus on tässä muodossaan hyödytön ja mahdollisesti haitallinen.
In short, this agreement is, as it stands, pointless and potentially harmful.
FinnishJa haasteena on, että vetäkää asiakirja käsittelystä, koska se on hyödytön.
The challenge is that you withdraw this document because it is no good.
FinnishEuroopan elintarvikeviranomaisesta saattaa näissä olosuhteissa tulla täysin hyödytön elin.
This means that the European Food Authority is liable to be a purely decorative body.
FinnishTiedämme, että tämä parlamentti on huijausta, mutta juuri sen vuoksi se onkin hyödytön.
We all know this is a phoney parliament, but this demonstrates just how pointless it is.
FinnishCE-merkintä on hyödytön, jos se ei perustu aitoon tuoteturvallisuuteen.
CE marking is pointless if it is not based on genuine product safety.
FinnishTästä saattaa seurata, että ohjelma on hyödytön näillä alueilla.
It could result in this programme being ineffective in these areas.
Finnish   Arvoisa puhemies, tämä keskustelu on hyödytön.
   – Mr President, there is no reason to hold this debate.
FinnishAsiakirja ei ole tasapainoinen, ja tämän vuoksi se on hyödytön.
FinnishTämä ajatus siinä muodossa, jossa se ilmeisesti hyväksyttiin, on mielestämme sekä hyödytön että vaarallinen.
This idea, in the form in which it has apparently been adopted, seems to us both unnecessary and dangerous.
FinnishJos huomaamme ympäristöön liittyvän ongelman emmekä tee sille mitään, koko prosessi on hyödytön.
If we realise there is an environmental problem and we do not do anything about it, then the whole process is senseless.
FinnishTämä tarkoittaisi paikallisen toimiston perustamista, joka on kallis, hyödytön ja epäkäytännöllinen toimenpide.
It would require setting up a local framework, which is an expensive, pointless and impractical exercise.
FinnishEi ole mitään mieltä käydä keskustelua ennen raportin kuulemista; silloinhan keskustelu olisi vain hyödytön seremonia.
There is no point in us having the debate before we hear the report; it would be a pointless ritual.
FinnishIson-Britannian hallituksen tulisi tehdä kunniallinen päätös ja lopettaa tämä hyödytön hanke lopullisesti.
The British government should make the honourable decision to close this nuclear white elephant once and for all.
FinnishMietinnön tarkoituksena ei ollut antaa arvosanoja, koska esittelijän mielestä tällainen toimintatapa olisi ollut hyödytön.
The point of this report was not to award exam marks; the rapporteur saw no value in that approach.
FinnishVastustamme tätä ankarasti, koska mielestämme kyseinen testi on parhaimmillaan hyödytön ja pahimmillaan vaarallinen.
We are strongly opposed to this since such a test seems to us to be pointless at best and dangerous at worst.
FinnishJos emme siirry kohti kommutarismia, Michel Barnierin esittelemää ohjelmaa ei toteuteta, ja se on hyödytön.
If we do not move towards communitarianism, the programme outlined by Mr Barnier will not be implemented and is worthless.
FinnishMielestämme neljännesvuosikatsaus on hyödytön.
FinnishJos haluamme säilyttää rauhan alueellamme, neuvotteluihin kuluttamamme aika ei voi koskaan olla liian pitkä tai hyödytön.
If we are to preserve peace in our region, then any time spent in negotiations is neither long nor pointless.